Môi trường đầu tư

 • Điều kiện tự nhiên, dân số
  Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 1/10/1991, diện tích tự nhiên là 7.929,4834km2 , tính đến năm 2015 dân số là 806.702 người, mật độ dân số 102người/km2.
 • Thông điệp đầu tư
  Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.
 • Kết cấu hạ tầng
  Giao thông đường bộ Hà Giang gồm: Quốc lộ (Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, QL2, QL4 (4C, 4D, 4E) QL279, QL34, QL178, QL176); các tuyến đường này đã và đang dần được nâng cấp, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm để thuận lợi trong
 • Kinh tế - xã hội
  Trong quý I năm 2017, bên cạnh những thuận lợi nhưng còn không ít khó khăn; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved