Môi trường đầu tư

 • Điều kiện tự nhiên, dân số
  Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 1/10/1991, diện tích tự nhiên là 7.929,4834km2 , tính đến năm 2015 dân số là 806.702 người, mật độ dân số 102người/km2.
 • Thông điệp đầu tư
  Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.
 • Kết cấu hạ tầng
  Giao thông đường bộ Hà Giang gồm: Quốc lộ (Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, QL2, QL4 (4C, 4D, 4E) QL279, QL34, QL178, QL176); các tuyến đường này đã và đang dần được nâng cấp, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm để thuận lợi trong
 • Kinh tế - xã hội
  Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh 2010) đạt 14.325,2 tỷ đồng, tăng 6,76% so với năm 2017; trong đó khu vực Nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,06%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,53%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,35%, thuế
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved