Tư vấn khởi nghiệp

  • Lập nghiệp từ 20 đôi bồ câu
    Trong khuôn viên rộng khoảng 100 m2, vừa là chuồng trại vừa là bãi đậu chật trội của trên 400 đôi chim bồ câu sinh sản, sát 2 bên tường rào là sàn chứa ngô của hộ hàng xóm không hề che chắn, nhưng không có bất cứ một chú chim bồ câu nà
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved