Chính sách mới

  • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016
    Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; tăng lương tối thiểu vùng; cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn... là những chính sách mới có hie
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved