Dữ liệu đầu tư

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2016
  Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; tăng mức lương cơ sở đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang; vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư phạt đến 80 triệu đồng;... là những chính sách mới có hiệu
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016
  Chế độ với người làm việc tại cơ sở điều trị nghiện ma túy; chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; bỏ thu phí đường bộ với xe mô tô... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016.
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2016
  Tăng 5% lương cơ sở từ ngày 1/5/2016; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; hình ảnh trái chuẩn mực đạo đức không được đưa lên mạng; sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016
  Những điểm mới về lao động nước ngoài tại Việt Nam, đăng ký nghĩa vụ quân sự, mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng, doanh nghiệp phát triển công nghiệp được ưu đãi thuế... là những chính sách mới có hiệu lực từ n
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016
  Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an; quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND; cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai; tăng mức cho vay hộ gia đình và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó k
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2016
  Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tha
 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016
  Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; tăng lương tối thiểu vùng; cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn... là những chính sách mới có hie
 • Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015
  Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved