Khu Kinh Tế

 • Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
  Ngày 16/4, tại Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - tỉnh Hà Giang đến năm 2030.
 • Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số: 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Thanh Thủy - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang
 • Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình
  Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình được UBND tỉnh Hà Giang thành lập theo quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; cụm có quy mô nhỏ, nhưng là cụm công nghiệp đa ngành, đa nghề; chủ yếu là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gia công c
 • Khu công nghiệp Bình Vàng
  Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006.
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved