Thông điệp đầu tư

  • Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang
    Hà Giang là tỉnh miền núi cao, nằm ở phía Bắc Việt Nam, cách Thủ đô Hà Nội 320 km. Hệ thống giao thông đường bộ gồm các quốc lộ (QL2, QL4, QL34, QL 279, QL 178, QL 176) được nâng cấp hoàn chỉnh, nhất là các tuyến đường giao thông
  • Thông điệp đầu tư
    Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved