Môi trường đầu tư

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
 • Thông điệp đầu tư
  Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế.
 • Kết cấu hạ tầng
  Giao thông đường bộ Hà Giang gồm: Quốc lộ (Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, QL2, QL4 (4C, 4D, 4E) QL279, QL34, QL178, QL176); các tuyến đường này đã và đang dần được nâng cấp, nhất là các tuyến đường giao thông trọng điểm để thuận lợi trong
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017
  Trong quý I năm 2017, bên cạnh những thuận lợi nhưng còn không ít khó khăn; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -
 • Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
  Ngày 16/4, tại Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy - tỉnh Hà Giang đến năm 2030.
 • Khu trung tâm Thanh Thủy - Vị Xuyên - Hà Giang
  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số: 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Thanh Thủy - Huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang
 • Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình
  Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình được UBND tỉnh Hà Giang thành lập theo quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; cụm có quy mô nhỏ, nhưng là cụm công nghiệp đa ngành, đa nghề; chủ yếu là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gia công c
 • Khu công nghiệp Bình Vàng
  Khu công nghiệp Bình Vàng, tỉnh Hà Giang được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006.
 • Điều kiện tự nhiên, dân số
  Tỉnh Hà Giang được thành lập ngày 20/8/1891 và tái thành lập ngày 1/10/1991, diện tích tự nhiên là 7.929,4834km2 , tính đến năm 2015 dân số là 806.702 người, mật độ dân số 102người/km2.
 • 1
 • 2
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved