UBND tỉnh họp phiên tháng 7 năm 2018

  • UBND tỉnh họp phiên tháng 7 năm 2018

Ngày đăng: 30/07/2018, 10:29 am
Lượt xem: 518

UBND tỉnh họp phiên tháng 7 năm 2018
Ngày 27.7, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP - AN tháng 7, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 và xem xét, cho ý kiến vào một số Tờ trình của các sở, ngành. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong tháng 7, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh ước tăng 18,8% so với tháng trước; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 360,4 tỷ đồng; lũy kế giải ngân ước 1.856 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho 13 công trình khởi công mới; thành lập mới 3 HTX; cấp mới Đăng ký kinh doanh cho 7 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 37,2 tỷ đồng; cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn trên 613 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 744 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 35,76 triệu USD, tăng 9,36% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 929,6 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt; công tác QP – AN được đảm bảo…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các sở, ngành thành viên UBND tỉnh trong quá trình tổ chức Hội nghị chuyên đề của ngành cần quán triệt triển khai sản xuất nông nghiệp đúng khung thời vụ; đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc các diện tích rừng; tăng cường quản lý chất lượng đường giao thông nông thôn; tổ chức làm điểm chương trình quy tụ dân cư, phấn đấu hết tháng 8 hoàn thành theo kế hoạch năm 2018; rà soát các địa điểm dân cư có nguy cơ sạt lở để bố trí theo các hình thức phù hợp, hạn chế đầu tư kè, san ủi trong quá trình thi công. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT tổng hợp toàn bộ dự án quy tụ dân cư đến thời điểm hiện nay; đánh giá hiệu quả từng dự án và số hộ chuyển đến... Các ngành cần chú trọng đến các giải pháp thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn; thành lập đoàn kiểm tra điểm tại các địa phương về hiệu quả tín dụng theo Nghị quyết 209, Nghị quyết 86 HĐND tỉnh; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ vào sản xuất; quản lý chặt chẽ lao động, nhất là khu vực biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, trong tháng 8, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh kiểm tra các nội dung: Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới; việc đưa học sinh về trường chính; công tác quy tụ dân cư, xây dựng NTM; công tác quản lý chất lượng và cấp phép công trình xây dựng. Đặc biệt, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị với các huyện, thành phố để chấn chỉnh và có giải pháp quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực: Quản lý đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng khai thác vật liệu thông thường…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào một số Tờ trình của các sở, ngành như Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; sáp nhập Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư, Trung tâm khuyến công - xúc tiến công thương và nhiệm vụ phát triển quỹ đất của Văn phòng đăng ký đất đai thành Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch – phát triển quỹ đất tỉnh; chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh, huyện, xã theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, khóa XII trên địa bàn tỉnh…

Đối với một số Tờ trình quan trọng như: Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030; về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; sáp nhập các cơ quan… Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, thể hiện rõ quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, đồng bộ và chỉ rõ mục tiêu thực hiện…

Nguồn: baohagiang.vn

 

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved