UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 11 năm 2018

  • UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 11 năm 2018

Ngày đăng: 21/11/2018, 04:21 pm
Lượt xem: 467

UBND tỉnh họp phiên chuyên đề tháng 11 năm 2018

Ngày 15.11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại phiên họp.

Trong năm 2018, các mục tiêu, chỉ tiêu KT – XH của tỉnh cơ bản đạt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu các ngành, lĩnh vực có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 13.405 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2017; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 24,2 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.108 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2017; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cả năm ước đạt 8.611,4 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm 2017. Từ đầu năm đến ngày 15.11.2018, có 126 doanh nghiệp và 62 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp đi vào chiều sâu theo chuỗi giá trị, phát triển hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Chương trình xây dựng Nông thôn mới hoàn thành vượt chỉ tiêu số xã đạt chuẩn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 9.500 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 14% so với năm 2017. Lượng khách du lịch ước cả năm đạt 1,1 triệu lượt, tăng 7,8% so với năm 2017. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 1.150 tỷ đồng. Các giá trị văn hóa được duy trì và phát triển; dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Trong tổng số 45 chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2018, có 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chiếm 68,9%); 12 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100% (chiếm 26,7%); 2 chỉ tiêu đạt thấp dưới 70% (chiếm 4,4%).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các bộ phận liên quan trên cơ sở các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá; trong đó, lồng ghép công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2018. Cục Thống kê cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm rõ số liệu về tốc độ tăng trưởng KT – XH của tỉnh trong năm 2018, nhất là số liệu về tổng sản phẩm, cơ cấu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng. Các cơ quan trong khối Tài chính, Thuế, Kho bạc, Hải quan cần triển khai các giải pháp đảm bảo thu ngân sách. Các ngành liên quan cần xem xét lại vấn đề định mức đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; có sự đánh giá cụ thể, thực chất mức độ phát triển công nghiệp – thương mại – dịch vụ; quan tâm tới chất lượng dạy và học, nhất là việc bám trường, bám lớp của giáo viên; đặc biệt quan tâm tới chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đánh giá việc ứng dụng KHKT&CN vào sản xuất; đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới; nâng cao chất lượng công vụ; đẩy mạnh thực hiện các dự án thu hút đầu tư; nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng sản phẩm đặc hữu; rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có quyết tâm thực hiện…

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của một số sở, ngành; trong đó có một số Tờ trình quan trọng như: Đề nghị xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68 trong cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh năm 2019; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019; dự thảo Nghị quyết dự toán thu ngân sách Nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019… Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành bổ sung, hoàn thiện nội dung Tờ trình và có sự quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: baohagiang.vn

 

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved