HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

  • HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Ngày đăng: 18/06/2018, 11:47 am
Lượt xem: 1555

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

HỘI THẢO HỖ TRỢ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

  • Tại Hà Nội:  Thứ Năm, ngày 28/6/2018,  Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh
  • Tại TP. Hồ Chí Minh: Thứ Năm, ngày 5/7/2018, Trung tâm Hội nghị - Hội trường Thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3.

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Tên đơn vị:

 

 

Địa chỉ:

 

Ngành nghề kinh doanh:

Thị trường xuất khẩu chính:

 

 

B. ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

(Đơn vị đăng ký tham gia vui lòng đánh dấu vào các ô bên dưới)

 

  1. 1. Hội thảo “Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam” tại Hà Nội ngày 28/6/2018, Tầng 7, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

  1. 2. Hội thảo “Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam” tại Hồ Chí Minh ngày 05/7/2018, Trung tâm Hội nghị - Hội trường Thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

1

2


............, ngày      tháng      năm 2018 Xác nhận của đơn vị tham gia

(Ký và đóng dấu)

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Vietnam Business Forum- VCCI

Tại Hà Nội:  ĐT: 0243 5772215 ; Fax: 0243 574 3063

Vũ Thị Hà: 0166 374 5209, Email: havuvcci@gmail.com


Tại TP HCM: ĐT: 0283 9321700 ; Fax: 0283 9321701

Ms Hòa: 0975462219, Mr. Văn Lượng: 0918 666 374, Email: vanluongtchn@gmail.com

http://xuctiendautuhagiang.gov.vn/profiles/xuctiendautuhagianggovvn/uploads/attach/1529296974_thumoichuongtrinhhoithaoxk.pdfphieudangkythamdù.doc

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved