Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

  • Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 20/06/2018, 02:57 pm
Lượt xem: 268

Sáng 19.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên đề nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 với 17 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến là Chủ tịch Hội đồng. Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030 là Đề tài do UBND tỉnh đặt hàng trường Chính sách công và Quản lý Fulbright theo hướng mua kết quả nghiên cứu khoa học. Với mục tiêu, cụ thể hóa những định hướng, giải pháp thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn năm 2030; đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của tỉnh và đưa ra những giải pháp thực hiện phù hợp. Đề tài gồm 5 chuyên đề lớn là: Chiến lược phát triển KT – XH tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030; Tái phân bổ ngân sách và nâng cao hiệu quả đầu tư; Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn cho cụm ngành du lịch Hà Giang; Phát triển kinh tế biên mậu tỉnh Hà Giang. Đề tài được triển khai từ năm 2017 với tổng kinh phí xây dựng Đề tài là trên 5 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, phản biện đối với kết quả nghiên cứu đề tài. Đa số các ý kiến đều đánh giá Đề tài được triển khai có chất lượng và tính khả thi cao; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại đề tài đạt xuất sắc.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đánh giá cao chất lượng và tính khả thi của Đề tài. Đồng chí đánh giá đây là cách làm rất mới, vận dụng phương pháp khoa học trên cơ sở nghiên cứu kỹ điều kiện thực tế của địa phương, qua đó đã đưa ra đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Để triển khai Đề tài vào thực tiễn, đồng chí đề nghị 5 nhóm hành động cần đưa ra kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công nhiệm vụ theo từng năm, từng giai đoạn, làm đến đâu chắc đến đó, không chạy theo số lượng, thành tích. Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho UBND tỉnh bước đi phù hợp, cân đối nguồn lực đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề tài.

Nguồn: baohagiang.vn

 

Tin tức khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved