UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8

  • Bài viết
  • UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8
Ngày đăng: 24/08/2017, 03:51 pm
Lượt xem: 9328

UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8
Ngày 24/8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 năm 2017, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng, thông qua nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và xem xét các Tờ trình của một số sở, ngành của tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn đảm bảo triển khai đúng theo tiến độ thời vụ. Đến nay các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ Mùa, với trên 28.000ha lúa mùa, gần 9.600ha ngô hè thu. Toàn tỉnh ước trồng được trên13.600ha đậu tương; trên 2.800ha lạc; rau, đậu các loại trên 7.000ha. Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: toàn tỉnh đã tổ chức 220 đợt ra quân với trên 19.000 lượt người tham gia. Nhân dân đóng góp trên 18 nghìn ngày công lao động, hiến trên 8 nghìn m2 đất; mở mới được 7,6km đường đất, đá; nâng cấp trên 37 km đường giao thông nông thôn; làm mới gần 90km đường bê tông nông thôn các loại. Sản xuất công nghiệp, các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch, tín dụng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ và so với tháng trước; các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, khai khoáng, sản xuất điện, nước duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 547,5 tỷ đồng, tăng 14,8% so cùng kỳ. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện duy trì tốt. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chú trọng giải quyết kịp thời; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, trong tháng vẫn còn tình trạng vi phạm lâm luật; công tác phòng chống tai, tệ nạn xã hội chưa có chuyển biến theo chiều hướng giảm thiểu. Năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thực thi công vụ tại một số nơi, đơn vị còn hạn chế yếu kém, vi phạm khuyết điểm.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Các ngành đồng hành với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang. Các lễ hội phải giảm dần chi tiêu ngân sách, thu hút du khách đến tham dự. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đã được khuyến nghị; tăng cường tập huấn cho các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị ngành chức năng giúp các huyện, thành phố quản lý tốt công tác quy hoạch, xây dựng trên địa bàn. Về hoạt động đối ngoại, các ngành chức năng phải thống nhất phối hợp tốt trong việc quản lý xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tuyệt đối không được nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân gây bức xúc dư luận. Các huyện biên giới đẩy mạnh quan hệ giao lưu biên giới, phát triển kinh tế biên mậu; quản lý tốt lao động sang bên kia biên giới làm thuê. Các địa phương cần chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về mưa lũ. Ngành y tế cần chấn chỉnh lại hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Phiên họp tháng 8 UBND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến vào Tờ trình của các sở, như:  Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, về ban hành kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, về đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Tờ trình của Sở Tài chính, về tiếp tục thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020…

Nguồn: hagiang.gov.vn

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved