Tổ Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020

  • Bài viết
  • Tổ Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020
Ngày đăng: 27/09/2017, 08:10 am
Lượt xem: 449

Tổ Tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2020

1. Ông Nguyễn Văn Hữu, Trưởng phòng Kế hoạch TC –Tổng hợp, sở Công Thương

- Tư vấn các thông tin chính sách hỗ trợ và các thủ tục xin cấp phép liên quan đến hoạt động trong ngành công thương.

- Cập nhật thông tin các lớp đào tạo nghiệp vụ về xúc tiến thương mại, phát triển kinh doanh và những vướng mắc, khó khăn, phản ảnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách.

2. Ông Ngô Minh Khang, Trưởng ban TNNTCVC&ĐT, Tỉnh đoàn

- Theo dõi các nội dung về công tác tuyên truyền, diễn đàn, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với thanh niên, hội nghị tôn vinh, nhân rộng gương cá nhân, tập thể thanh niên điển hình tiên tiến tham gia phát triển kinh tế.

3. Ông Phí Song Hào, chuyên viên phòng Giá và DN, Sở Tài chính

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, HTX cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển đất và bảo lãnh tín dụng của tỉnh.

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp.

4. Ông Lê Xuân Hướng, Phó trưởng phòng KH-Tài chính, sở Nông nghiệp và PTNN

- Hướng dẫn các thông tin chính sách hỗ trợ, tư vấn các gói kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp và các thủ tục xin cấp phép cho tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp , HTX khởi nghiệp theo lĩnh vực phụ trách.

5. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, sở Giao thông và Vận tải

- Tư vấn hỗ trợ dịch vụ, các thủ tục cấp phép về lĩnh vực Giao thông - Vận tải.

- Cập nhất những khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp trong lĩnh vực  phụ trách.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Xiêm, Phó chánh văn phòng, sở Xây dựng

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, HTX khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động của doanh nghiệp, các chứng chỉ năng lực hoạt động của các cá nhân có liên quan; hướng dẫn các doanh nghiệp về trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư xây dưng.

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách.

7. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên đất, sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp các thủ tục về giao đất, cho thuế đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để thực hiện dự án.

- Cập nhật thông tin về cải cách thủ tục hành chính, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến cấp phép quyền sử dụng đất, thuê đất.

8. Ông Phạm Xuân Lân, Phó trưởng phòng Quản lý công nghệ, sở Khoa học và Công nghệ

- Hướng dẫn và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đăng kí sở hữu trí tuệ, bản quyền thương hiệu cho các sản phẩm do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Tổng hợp kiến thức về nội dung đào tạo, bồi dưỡng Khoa học – Công nghệ theo quyết định, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh.

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về lĩnh vực của ngành.

9. Ông Đỗ Trọng Thân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, sở Giáo dục và Đào tạo

- Tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu xin cấp phép mở cơ sở  giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm tin học, ngoại ngữ…

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về hoạt động giáo dục đào trên địa bàn tỉnh.

10. Bà Nguyễn Thị Huyên, Phó trưởng phòng Quản lý Du lịch, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tư vấn các chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh trong ngành du lịch và các dự án khởi nghiệp thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ.

- Tư vấn các thủ tục cấp phép chương trình biểu diễn nghệ thuật, doanh nghiệp hoạt động thể thao, giải trí, giấy phép mở văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam…. Và cập nhật những khó khăn, vướng mắc trong quá trình doanh nghiệp khởi nghiệp xin cấp phép lĩnh vực của ngành.

11. Ông Bùi Văn Lụa, Phó trưởng phòng Lao động – Việc làm- BHXH, sở Lao động, Thương bình và XH

- Tư vấn việc làm, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên, đồng thời tuyên truyền thông tin kết nối thanh niên với tổ chức, các nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm thị trường lao động tiềm năng.

- Tổng hợp các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo về việc làm cho thanh niên và cập nhật những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về lĩnh vực của ngành.

12. Ông Bàn Vũ Chung, Phó Chánh văn phòng, sở Thông tin và Truyền thông

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về cấp phép hoạt động in, photocopy, xuất bản, kinh doanh dịch vụ chuyển phát, trang thông tin điện tử….và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực của ngành.

- Cập nhật các nội dung về các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và chuyên mục khởi nghiệp đăng tải trên Báo Hà Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động thông tin, truyền thông.

13. Bà Hoàng Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, sở Tư pháp

- Hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp về các quy định của Trung ương, các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách do tỉnh ban hành.

14. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Chánh văn phòng Hội doanh nghiệp tỉnh

- Là cầu nối giữa Doanh nghiệp với chính quyền sở, ban, ngành đoàn thể để hỗ trợ Doanh nghiệp khởi nghiệp; lắng nghe ý kiến, phản ánh và tham mưu đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

15. Ông Nguyễn Việt Long, Trưởng phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh; Bà Phạm Thị Hòa Trưởng phòng Kế hoạch Nguồn vốn – Tín dụng, ngân hàng CSXH tỉnh; Bà Nguyễn Thị Đại Hà, Trưởng phòng Tín dụng, Agribank Chi nhánh tỉnh

- Tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, các đề án tín dụng cho vay đối với HTX, hộ gia đình, cá nhân, chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; các chương trình tín dụng của chính phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam về ưu tiên các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, doanh ghiệp vừa và nhỏ.

- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn.

16. Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng Chính sách phong trào, Liên minh HTX

- Tư vấn hỗ trợ thành lập, xây dựng và phát triển tổ hợp tác, HTX.

-  Nghiên cứu cập nhật nội dung bồi dưỡng kiến thức cho các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập HTX trên địa bàn tỉnh.

17. Bà Mai Thùy Dương, chuyên viên Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, sở Kế hoạch và Đầu tư
- Điện thoại liên hệ: 0944.042.536

- Tư vấn các thủ tục đầu tư, thành lập và hoạt động doanh nghiệp và HTX. Cập nhật những bất cập, phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động đầu tư và các lớp bồi dưỡng về trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo khởi sự doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận được nguồn vốn cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp và vừa.

18. Ông Mạc Văn Cừ, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PA81), Công an tỉnh

- Tư vấn các thủ tục cấp con dấu và các vấn đề liên quan đến ngành Công an hỗ trợ hoạt động doanh ngiệp, HTX khởi nghiệp.

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved