Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 8/2018
Ngày đăng: 20/09/2018, 03:26 pm
Lượt xem: 255

 

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông lâm nghiệp

- Các địa phương tập trung gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng vụ Mùa, diện tích lúa Mùa đã cấy ước đạt 27.800 ha, bằng 99,96% so với cùng kỳ năm trước. Cây ngô Hè Thu đã trồng ước đạt 9.699 ha; đậu tương đã trồng 10.600 ha; lạc đã trồng 3.200 ha; rau, đậu các loại đã trồng 6.300 ha. Hiện nay, các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả lâu năm như cam, quýt...; chăm sóc và thu hoạch chè; thu hoạch nhãn tại các huyện vùng thấp; thu hoạch lê tại các huyện vùng cao.

- Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn; đã thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được 3.989 con gia súc, gia cầm các loại; cấp phép vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn tỉnh được 10 chuyến với tổng số 2.143 con gia súc; kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh 134 chuyến. Triển khai tiêm phòng trên 496,3 nghìn liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.

- Trong tháng đã tổ chức trồng được 30 ha rừng, đưa diện tích rừng trồng mới từ đầu năm đến nay được 880,8 ha, đạt 83,9% kế hoạch tỉnh giao; diện tích trồng rừng khác ngoài kế hoạch là 1.191,6 ha, lũy kế từ đầu năm đến nay 5.404,8 ha. Đã tổ chức nghiệm thu rừng các năm được 3.765,2 ha. Triển khai bảo vệ rừng được 375,43 nghìn ha, khoanh nuôi rừng được 20,68 nghìn ha. Kiểm soát khối lượng gỗ khai thác đạt trên 5.000 m3. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng , các lực lượng chức năng đã phát hiện 30 vụ vi phạm, đã xử lý vi phạm hành chính 26 vụ.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư

- Trong tháng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện làm đường bê tông giao thông nông thôn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Các huyện, thành phố tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã thực hiện mở mới 6,3 km đường đất đá; nâng cấp 59,3 km đường giao thông các loại; làm mới 46,3 km đường bê tông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 21 phòng học; xây mới 30 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến trên 22,6 nghìn m2 đất, đóng góp trên 22,6 nghìn ngày công lao động.

- Công tác quy tụ dân cư tiếp tục được thực hiện. Đến nay, đã di chuyển được 991 hộ, đạt 95,5% kế hoạch. Đồng thời, rà soát các hộ đang sinh sống trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao, bổ sung 385 hộ trên địa bàn 10 huyện vào kế hoạch quy tụ dân cư trong năm 2018, nâng kế hoạch thực hiện trong năm lên 1.423 hộ.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định và đạt mức tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tăng 11,2% so với tháng trước, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 8 tháng tăng 18% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh ước đạt 414 tỷ đồng, tăng 13,1% so với tháng trước, tăng 24,6% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 699 tỷ đồng, tăng 14,9% so với tháng trước, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng khá gồm đá xây dựng tăng 17,8% so với tháng trước, tăng 61,9% so với cùng kỳ; chè tăng 5,7% so với tháng trước, tăng 45,3% so với cùng kỳ; điện sản xuất tăng 19% so với tháng trước, tăng 13% so với cùng kỳ…

- Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 92,7 tỷ đồng, giảm 3,6% so với tháng trước; tăng 26,6% so với cùng kỳ. Lũy kế giải ngân các nguồn vốn ước 1.991 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch; trong đó, giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ vẫn đạt thấp. Trong tháng đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 02 dự án phục vụ cho sản xuất cam sành và chè búp tươi theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hà Giang; 05 công trình, dự án đang thẩm định.

3. Tình hình phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

- Tiến hành xây dựng quy chế hoạt động Diễn đàn khởi nghiệp và Vườn ươm khởi nghiệp; phối hợp với Cục Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tổ chức tọa đàm phát triển chuỗi giá trị dược liệu tại tỉnh Hà Giang. Trong tháng đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 21 doanh nghiệp và 03 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 155,9 tỷ đồng; tuy nhiên có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 01 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 95 doanh nghiệp và 34 đơn vị trực thuộc thành lập mới, 72 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 07 doanh nghiệp và 08 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.345 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.792 doanh nghiệp và 553 đơn vị trực thuộc).

- Số HTX thành lập mới trong tháng là 13 HTX, lũy kế 8 tháng đầu năm thành lập mới 61 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 621 HTX, trong đó: có 304 HTX nông lâm ngư nghiệp, 77 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 85 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 52 HTX thương mại - dịch vụ, 88 HTX giao thông vận tải, 5 HTX loại hình khác. Trong 8 tháng đầu năm đã có 48 HTX giải thể.

- Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn 212,3 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm cấp mới 25 dự án, tổng vốn đầu tư 1.481,4 tỷ đồng. Thực hiện cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 03 dự án, lũy kế từ đầu năm đến nay điều chỉnh cho 13 dự án.

- Đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và nuôi trồng dược liệu. Tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư tiếp cận với các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, hoàn thiện thủ tục đầu tư và thành lập doanh nghiệp.

4. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 8 ước đạt 766,1 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng ước đạt 6.046 tỷ đồng, tăng 13,3%. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 8 tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 2,93% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,54% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng giảm 1,04% so với tháng trước, tăng 0,65% so với cùng kỳ; bình quân 8 tháng tăng 5,75% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 29,79 triệu USD, giảm 16,7% so với tháng trước, giảm 90,3% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu đạt 26,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 3,1 triệu USD. Lũy kế 8 tháng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 229,3 triệu USD, đạt 30,6% kế hoạch. Số thu ngân sách tháng 8 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15,8 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước; lũy kế 8 tháng đạt 104,4 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đạt trên 103 nghìn lượt người, tăng 36,5% so với cùng kỳ (trong đó có 19,5 nghìn lượt khách quốc tế). Tổng thu từ khách du lịch đạt 91,6 tỷ đồng. Hoàn thiện Quy hoạch phát triển du lịch Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; triển khai giai đoạn 2 chuyên đề nâng cao tính cạnh tranh và sức hấp dẫn của cụm ngành du lịch tỉnh Hà Giang. Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nấu ăn, dịch vụ lưu trú.

- Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 191 nghìn tấn, tăng 18% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 8,1 triệu tấn.km, tăng 17,4%. Vận chuyển hành khách ước 216 nghìn lượt người, tăng 17,2%; hành khách luân chuyển ước 31,2 triệu lượt người.km, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 46,7 tỷ đồng, tăng 16,1% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách 16,5 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa 29,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ bốc xếp 0,6 tỷ đồng.

5. Tài chính, tín dụng

a) Tài chính

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 995 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 27,5 tỷ đồng, NSĐP hưởng 968 tỷ đồng); lũy kế 8 tháng đầu năm ước đạt 9.264 tỷ đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 8 ước đạt 180,4 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 1.163,7 tỷ đồng, đạt 53,9% kế hoạch tỉnh giao.

- Chi NSĐP tháng 8 ước 950 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm chi NSĐP 7.306 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.991 tỷ đồng; chi thường xuyên 5.188 tỷ đồng...

b) Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/8/2018 đạt 20.127 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.348 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 175 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng huy động được 811 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 19.394 tỷ đồng, riêng trong tháng 8 tăng 157 tỷ đồng. Trong đó: Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 18.998 tỷ đồng, tăng 9,4% so với 31/12/2017 tương đương 1.641 tỷ đồng; Tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục giữ ở mức 396 tỷ đồng. Nợ xấu ước đến hết tháng 8 là 141,7 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ. Trong tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được trên 36 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; tổng dư nợ của ngân hàng đến hết tháng 8 ước đạt 2.607,5 tỷ đồng, riêng trong tháng tăng 14 tỷ đồng, 8 tháng tăng 176 tỷ đồng; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ.

6. Phát triển khoa học công nghệ

Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài; kiểm tra tiến độ 04 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đoàn khảo sát, thăm quan học tập kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Thẩm định, cấp 03 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Phối hợp, tổ chức 02 lớp tập huấn về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa năm 2018. Tổ chức lựa chọn 19 doanh nghiệp tham gia dự án năng suất chất lượng năm 2018. Kiểm định 139 lượt phương tiện đo các loại, trong đó cấp giấy chứng nhận cho 132 lượt phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, đạt 94,9%. Phối hợp với Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright tổ chức Chương trình đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động Tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang.

7. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất 06 hồ sơ, dự án với diện tích 63.713,4 m2. Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các xã: Phương Tiến, Kim Linh, Lao Chải, Tùng Bá của huyện Vị Xuyên; xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ. Thực hiện bổ sung xây dựng cơ sở dữ liệu phần đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Quản Bạ và huyện Bắc Mê. Kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành của các xã đo đạc địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án tổng thể trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, Huyện Đồng Văn và Thành phố Hà Giang. Kiểm tra công tác đo đạc, xác định ranh giới sử dụng đất, phương án sử dụng đất của Công ty chè Hùng An và các ban quản lý rừng.

- Thẩm tra nội dung cam kết phương án kinh doanh đầu tư khai thác, chế biến quặng sắt của  01 công ty; cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cho 03 công ty. Thực hiện công tác thanh tra khoáng sản theo kế hoạch tại huyện Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên; thanh tra việc quản lý sử dụng đất của Ban Quản lý Khu kinh tế; thanh tra chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai của huyện Hoàng Su Phì.

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved