Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 7/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 7/2018
Ngày đăng: 13/08/2018, 11:29 am
Lượt xem: 366

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 7/2018

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn.

a) Sản xuất nông lâm nghiệp

- Các địa phương tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân với tiến độ nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước. Diện tích ngô chính vụ phát triển tốt, đảm bảo thu hoạch đúng thời vụ (khoảng trung tuần tháng 8). Công tác triển khai sản xuất vụ Mùa đảm bảo khung thời vụ, tính đến nay, diện tích lúa Mùa toàn tỉnh đã cấy được 16.970 ha, đạt trên 60% diện tích gieo cấy, bằng 83% so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô hè thu đã trồng được 3.900 ha, đạt trên 40% diện tích, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước; diện tích đậu tương đã trồng 1.420 ha, lạc 385 ha...

- Tình hình đàn gia súc, gia cầm và thủy sản phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm được thực hiện tốt, đã triển khai tiêm phòng được 253 nghìn liều vắc xin các loại. Thực hiện cấp phép kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cho 07 chuyến, số lượng trên 1.200 con lợn. Đã cấp 150 lít hóa chất cho huyện Vị Xuyên để khử trùng môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm sau mưa lũ.

- Trong tháng đã tổ chức trồng được 171,5 ha rừng, đưa diện tích rừng trồng mới từ đầu năm đến nay được 778,8 ha, đạt 80,9% theo kế hoạch tỉnh giao; diện tích dân tự trồng là 216 ha, lũy kế từ đầu năm đến nay 4.213,3 ha. Kết quả khai thác, tận dụng gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt trên 5.000 m3. Các lực lượng chức năng đã phát hiện 26 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đã xử lý vi phạm hành chính 34 vụ (gồm 13 vụ từ tháng trước chuyển sang), 05 vụ đang xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư.

- Các huyện, thành phố tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã thực hiện mở mới 17,7 km đường đất đá; nâng cấp 60,9 km đường giao thông các loại; làm mới 44,7 km đường bê tông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 8 phòng học; xây mới 6 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến trên 27,7 nghìn m2 đất, đóng góp trên 20,5 nghìn ngày công lao động.

- Công tác quy tụ dân cư được tập trung thực hiện, trong tháng đã di chuyển được 141 hộ và giải ngân được gần 5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay đã di chuyển được 933 hộ, đạt 90% kế hoạch.

2. Sản xuất Công nghiệp, Xây dựng.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7 ước tăng 18,8% so với tháng trước, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng tăng 18,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh ước đạt 360,4 tỷ đồng, tăng 29,7% so với tháng trước, tăng 16,7% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 635,8 tỷ đồng, tăng 43% so với tháng trước, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng khá gồm điện sản xuất, điện thương phẩm, ván ép, sản phẩm in…

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 98 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước; Lũy kế giải ngân ước 1.856 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch; trong đó, giải ngân nguồn vốn trái phiếu chính phủ đạt thấp 10%. Trong tháng đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho 13 công trình khởi công mới. Trong đó có một số dự án quan trọng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai như Dự án kè khắc phục tuyến đường từ thị trấn Vinh Quang đi xã Chiến Phố, Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì; Dự án kè chống sạt lở trường Mần non xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì; Dự án khắc phục thủy nông Sông Chảy, xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì…

3. Tình hình phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư.

Tổ chức sự kiện hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019. Trong tháng đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 07 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 37,2 tỷ đồng; tuy nhiên có 05 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; không có doanh nghiệp đăng ký giải thể. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 74 doanh nghiệp và 31 đơn vị trực thuộc thành lập mới, 67 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 06 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.321 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.771 doanh nghiệp và 550 đơn vị trực thuộc).

Số HTX thành lập mới trong tháng là 3 HTX, lũy kế 7 tháng đầu năm thành lập mới 48 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 612 HTX, trong đó: có 304 HTX nông lâm ngư nghiệp, 73 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 82 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 51 HTX thương mại-dịch vụ, 81 HTX giao thông vận tải, 5 HTX loại hình khác.

Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn 613,5 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm cấp mới 22 dự án, tổng vốn đầu tư 1.269,1 tỷ đồng. Thực hiện cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án, lũy kế từ đầu năm đến nay điều chỉnh cho 10 dự án.

Đã xây dựng kế hoạch thực hiện các thủ tục dự án đối với dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Tích cực phối hợp với địa phương và giới thiệu, liên kết các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng sân bay chuyên dùng tại xã Phong Quang.

4. Thương mại, dịch vụ và du lịch.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 7 ước đạt 744 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 5.273 tỷ đồng, tăng 13,3%. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 7 tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 4,64% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,35% so với cùng kỳ, trong đó có 02 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước gồm nhóm hàng thuốc và dịch vụ y tế giảm 5,08%, nhóm giao thông giảm 0,49%, các nhóm hàng hóa còn lại giữ ở mức tương đương hoặc tăng nhẹ so với chỉ số chung.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 35,76 triệu USD, tăng 9,36% so với tháng trước, giảm 34,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu đạt 30,46 triệu USD, nhập khẩu đạt 5,3 triệu USD. Lũy kế 7 tháng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 196,4 triệu USD, đạt 26,2% kế hoạch. Số thu ngân sách tháng 7 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 13,06 tỷ đồng, giảm 5% so với tháng trước; lũy kế 7 tháng đạt 88,6 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 130,5 nghìn lượt người, tăng 27% so với tháng trước, tăng 34% so với cùng kỳ (trong đó có 30,25 nghìn lượt khách quốc tế). Tổng thu từ khách du lịch đạt 115,4 tỷ đồng. Tổ chức chương trình khảo sát và hội thảo “Liên kết sản phẩm du lịch vùng Bắc Quang – Vị Xuyên – thành phố Hà Giang năm 2018”. Tổ chức lớp tập huấn du lịch công đồng tại thành phố Hà Giang và huyện Quang Bình.

- Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 188 nghìn tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 8,04 triệu tấn.km, tăng 18,7%. Vận chuyển hành khách ước 212 nghìn lượt người, tăng 16,3%; hành khách luân chuyển ước 30,7 triệu lượt người.km, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 46 tỷ đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ.

5. Tài chính, tín dụng.

a) Tài chính

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 929,6 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 27,3 tỷ đồng, NSĐP hưởng 902,3 tỷ đồng); lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 8.174,7 tỷ đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 7 ước đạt 160,9 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng ước đạt 994,2 tỷ đồng, đạt 46,1% kế hoạch tỉnh giao.

- Chi NSĐP tháng 7 ước 928 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm chi NSĐP 6.570,2 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.856 tỷ đồng; chi thường xuyên 4.626 tỷ đồng; chi dự phòng ngân sách, bổ sung quỹ dự trữ tài chính, chi từ nguồn tài trợ, viện trợ, huy động đóng góp 88,2 tỷ đồng.

b) Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/7/2018 đạt 20.001 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.488 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 220 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng huy động được 951 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 19.186 tỷ đồng, riêng trong tháng 7 tăng 153 tỷ đồng. Trong đó: Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 18.790 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 31/12/2017 tương đương 1.433 tỷ đồng, riêng trong tháng tổng dư nợ tăng 153 tỷ đồng; Tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục giữ ở mức 396 tỷ đồng. Nợ xấu ước đến hết tháng 7 là 138,6 tỷ đồng, chiếm 0,74%/tổng dư nợ.

Trong tháng, ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được trên 81,9 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; tổng dư nợ của ngân hàng đến hết tháng 7 ước đạt 2.587,7 tỷ đồng.

6. Phát triển khoa học công nghệ.

Tổ chức thẩm định cấp cơ sở dự án “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số giống rau quả chất lượng cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến”. Thẩm định, cấp 03 giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh; đã tổ chức thẩm định 03 dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm giảo cổ lam của huyện Quản Bạ, thịt lợn đen thành phố Hà Giang và đậu tương huyện Hoàng Su Phì. Công tác quản lý công nghệ được thực hiện tốt, đã tham gia thẩm định về công nghệ 01 dự án đầu tư; hướng dẫn 02 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự án tham gia Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia.

Tổ chức kiểm tra đo lường 471 phương tiện đo, phát hiện 299 phương tiện đo không có Giấy chứng nhận kiểm định, chiếm 63,48%. Kiểm định 426 lượt phương tiện đo các loại, trong đó cấp giấy chứng nhận cho 424 lượt phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, đạt 99,5%.

7. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất của 21 hồ sơ, dự án của Công ty điện lực Hà Giang tại các huyện, thành phố. Nghiệm thu cơ sở dữ liệu đất đai tại các xã đã hoàn thành như xã Linh Hồ, Cao Bồ, Quảng Ngần, Phong Quang của huyện Vị Xuyên. Kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu công tác kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vị Xuyên; thành phố Hà Giang; huyện Hoàng Su Phì. Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác cát, sỏi dọc tuyến Quốc lộ 2 trên địa bàn huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Thực hiện cấp 01 giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi thôn Quyết Tiến, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 03 dự án. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến thông qua Quy ước Bảo vệ môi trường cho 13/13 thôn, bản của xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ với sự tham gia của toàn thể nhân dân trong các thôn, bản. Thực hiện thu phí nước thải công nghiệp của 03 đơn vị với tổng số tiền trên 116,7 triệu đồng.

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved