Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 5/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 5/2018
Ngày đăng: 26/06/2018, 05:20 pm
Lượt xem: 270

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 5/2018

1. Sản xuất Nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn.

a) Sản xuất nông lâm nghiệp

- Các địa phương đã kết thúc gieo trồng vụ Xuân; Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân ước đạt 113.670 ha, tăng 173 ha so với cùng vụ năm trước. Một số loại cây trồng có diện tích giảm như cây lúa (9.200 ha, giảm 24 ha), cây lạc (5.912 ha, giảm 90 ha), cây đậu tương (5.839 ha, giảm 676 ha), các diện tích này được chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như cây ngô (43.991 ha, tăng 14 ha), cây mía (839 ha, tăng 108 ha), các loại cây làm thức ăn chăn nuôi (24.510 ha, tăng 2.417 ha). Nhìn chung các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay các địa phương đang chuẩn bị triển khai sản xuất vụ Mùa.

- Tình hình đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, có thêm 2 gia trại chăn nuôi trâu bò tại huyện Đồng Văn và Yên Minh được thành lập, lũy kế toàn tỉnh có 115 gia trại, trang trại. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm được thực hiện tốt, đã triển khai tiêm phòng được 152,5 nghìn liều vắc xin các loại.

- Trong tháng đã tổ chức trồng được 103,4 ha rừng, đưa diện tích rừng trồng mới từ đầu năm đến nay được 481,4 ha, đạt 50% kế hoạch; diện tích dân tự trồng và 3 công ty lâm nghiệp thực hiện là 732,04 ha, lũy kế trồng được 1.989,44 ha. Đã thực hiện khai thác được trên 1.901 m3 gỗ, 24 tấn lâm sản ngoài gỗ. Công tác tuần tra bảo vệ rừng được đẩy mạnh, đã phát hiện và xử lý 35 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư: Các địa phương triển khai quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là cải thiện thu nhập của người dân và đầu tư hạ tầng giao thông. Trong tháng đã thực hiện mở mới, nâng cấp và làm mới 96,7 km đường giao thông các loại; cải tạo, nâng cấp 8 phòng học; xây mới 13 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến trên 24 nghìn m2 đất, đóng góp trên 22,6 nghìn ngày công lao động. Triển khai đề án 114 của tỉnh, các xã đã thực hiện được 3.978 tấn xi măng để làm đường giao thông.

2. Sản xuất Công nghiệp, Xây dựng

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định; chỉ số phát triển công nghiệp tháng 5 tăng 16,9% so với tháng trước, tăng 15,4% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 23,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh ước đạt 325,9 tỷ đồng, tăng 17,3% so với tháng trước, tăng 20,2% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 529,1 tỷ đồng, tăng 19% so với tháng trước, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng khá gồm chè chế biến, điện sản xuất, khai thác chế biến khoáng sản.

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 86,94 tỷ đồng, tăng 8,5% so với tháng trước, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Đã hoàn thiện hồ sơ để khởi công mới dự án Đường ra biên giới từ xã Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (Mốc 338), huyện Quản Bạ. Tiếp tục triển khai đấu thầu thiết kế bước 2 các công trình thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học. Lũy kế giải ngân đến 20/5/2018 đạt 1.099,9 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch vốn giao.

3. Tình hình phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

Tổ chức bán kết cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp năm 2018. Trong tháng đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 12 doanh nghiệp và 05 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 245 tỷ đồng; tuy nhiên có 04 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động; 01 doanh nghiệp và 02 đơn vị trực thuộc giải thể. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 55 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc thành lập mới, 62 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 04 doanh nghiệp và 04 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.287 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.752 doanh nghiệp và 535 đơn vị trực thuộc).

Số HTX thành lập mới trong tháng là 9 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 588 HTX, trong đó: có 303 HTX nông lâm ngư nghiệp, 66 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 68 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 84 HTX thương mại-dịch vụ, 46 HTX giao thông vận tải, 11 HTX loại hình khác.

Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn 116 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã cấp mới cho 15 dự án với tổng vốn gần 440 tỷ đồng.

Đã hướng dẫn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Dương Đạt Gia Lai thực hiện thủ tục triển khai dự án đầu tư tại tỉnh. Cung cấp thông tin cho một số nhà đầu tư quan tâm đến môi trường đầu tư của tỉnh.

4. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 5 ước đạt 730,85 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 3.773,7 tỷ đồng, tăng 13,3%. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 5 tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,31% so với cùng kỳ, trong đó có nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,29%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,42%, giao thông tăng 5,2%, các nhóm hàng hóa còn lại giữ ở mức tương đương.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu đạt 23,83 triệu USD, giảm  26,9% so với tháng trước, giảm 57% so với cùng kỳ. Trong đó: Xuất khẩu đạt 19 triệu USD, nhập khẩu đạt 4,83 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 152,13 triệu USD, đạt 20,3% kế hoạch. Số thu ngân sách tháng 5 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 14,65 tỷ đồng, tăng 22% so với tháng trước; lũy kế 5 tháng đạt 61,78 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 115,2 nghìn lượt người, tăng 12% so với tháng trước, tăng 18,8% so với cùng kỳ (trong đó có 28,8 nghìn lượt khách quốc tế); riêng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Hà Giang đón 35 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 101,9 tỷ đồng. Phối hợp khảo sát, xây dựng sản phẩm tuyến du lịch tâm linh tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

- Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 185 nghìn tấn, tăng 13,7% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 8,1 triệu tấn.km, tăng 17,4%. Vận chuyển hành khách ước 205 nghìn lượt người, tăng 10,1%; hành khách luân chuyển ước 30,04 triệu lượt người.km, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 45,78 tỷ đồng, tăng 15,3% so cùng kỳ.

5. Tài chính, tín dụng

a) Tài chính

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 924 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 25 tỷ đồng, NSĐP hưởng 899 tỷ đồng); lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 6.199 tỷ đồng. Bao gồm: Thu NSNN trên địa bàn tháng 5 ước đạt 159,8 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 688,1 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch tỉnh giao; Thu bổ sung từ NSTW tháng 5 ước đạt 764,2 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng ước đạt 3.968,9 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch.

- Chi NSĐP tháng 5 ước 1.000,9 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm chi NSĐP 4.615,7 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.612,3 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.003,4 tỷ đồng.

b) Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/5/2018 đạt 19.172 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.410 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 247 tỷ đồng.

- Tổng dư nợ ước đạt 18.208 tỷ đồng, tăng 4,9% so với 31/12/2017 tương đương 851 tỷ đồng; riêng trong tháng tổng dư nợ tăng 318 tỷ đồng. Nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức an toàn, ước đến hết tháng 5 là 140,9 tỷ đồng, chiếm 0,76%/tổng dư nợ.

Tổ chức thẩm định nội dung 01 đề tài năm 2018. Thẩm định, cấp 01 chứng chỉ nhân viên bức xạ. Tổ chức hội nghị bàn về việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá Bỗng của tỉnh. Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cho dự án “Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để cải tạo đàn trâu tại huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang”. Tổ chức lớp tập huấn về đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho 80 học viên.

Tổ chức rà soát và thống kê các cơ sở sử dụng phương tiện đo áp xuất. Kiểm định 153 lượt phương tiện đo các loại, trong đó cấp giấy chứng nhận cho 120/153 lượt PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, đạt 78,4%.

7. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tổ chức nghiệm thu cơ sở dữ liệu đất đai các xã Linh Hồ, Cao Bồ, Quảng Ngần, Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Giải quyết đề nghị của UBND các huyện, thành phố đề nghị khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Kiểm tra nghiệm thu cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Sông Lô 2 – huyện Vị xuyên và Thủy điện Nậm Mu, huyện Bắc Quang. Đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, các đơn vị sản xuất nộp phí nước thải công nghiệp theo quy định. Thực hiện thanh tra khoáng sản tại một số đơn vị thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved