Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 01/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 01/2018
Ngày đăng: 05/03/2018, 10:32 am
Lượt xem: 434
Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 01/2018

1. Về sản xuất nông, lâm nghiệp

- Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch các loại cây rau màu vụ Đông và chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân 2018 theo đúng khung thời vụ và cơ cấu giống. Dự kiến diện tích lúa gieo cấy: 9.200 ha (Trong đó, diện tích đã bừa được 8.800 ha; diện tích đã gieo cấy 24,5ha). Tổng số mạ đã gieo đạt trên 200 tấn. Hiện nay, hệ thống tưới tiêu đảm bảo đủ cung cấp nước cho sản xuất. Công tác phòng, chống đói rét và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tích cực triển khai. Tuy nhiên, trong tháng vẫn có gần 40 con trâu, bò bị chết do rét tại huyện Hoàng Su Phì, Mèo Vạc.

- Tiếp tục xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp và Đề án Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 nhằm gia tăng quy mô sản xuất hàng hóa và đảm bảo điều kiện để chuyên môn hóa sản xuất.

- Tập trung nghiệm thu và thanh toán vốn hỗ trợ trồng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo kế hoạch năm 2017; Tổ chức rà soát quỹ đất, chuẩn bị cây giống và khảo sát thiết kế để chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2018 với diện tích dự kiến hơn 930ha; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng tỉnh Hà Giang.

2. Về chương trình xây dựng nông thôn mới

Tổ chức lễ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 01 xã; ban hành Kế hoạch thực hiện 06 xã hoàn thành nông thôn mới năm 2018 và Kế hoạch hoàn thành các nhóm tiêu chí của các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018; Triển khai xây dựng Bộ tiêu chí, phân công nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xã, thôn điển hình về phát triển kinh tế giai đoạn 2017-2020; Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại các xã như: Mở mới đường đất đá; làm mới đường bê tông nông thôn các loại; nâng cấp đường giao thông các loại; nâng cấp phòng học; xây mới nhà văn hóa thôn... Tổ chức thực hiện thí điểm đường giao thông nông thôn áp dụng theo cơ chế đặc thù tại xã Bản Rịa, huyện Quang Bình và xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Đến nay, xã Bản Rịa đã thi công xong và xã Hồ Thầu đang trong quá trình xây dựng hồ sơ.

3. Về Lĩnh vực sản xuất công nghiệp

- Các hoạt động công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, công nghiệp khai thác được duy trì ổn định và đạt mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Do đó, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến đạt hơn 89 tỷ đồng, chiếm 45%; sản xuất và phân phối điện đạt hơn 78 tỷ đồng, chiếm 40%. Tuy nhiên, công nghiệp khai thác có xu hướng giảm do một số nhà máy nghỉ bảo dưỡng thiết bị và chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán.

- Hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Hà Giang giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở cho công tác quản lý khai thác khoáng sản; Triển khai xây dựng quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035.

4. Về Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt hơn 835 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ ngành thương nghiệp (chiếm 76%) và ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống (chiếm 16%). Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tăng 0,39% so với tháng trước do các nhóm hàng hóa về điện, chất đốt, vật liệu xây dựng, thuốc, dịch vụ y tế, giao thông tăng cao hơn. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm được tăng cường. Các hoạt động xây dựng thương hiệu và xúc tiến, quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh được tập trung thực hiện, như: xây dựng danh mục sản phẩm nông sản đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; triển khai ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tham gia các hội chợ, tuần lễ giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh, thành.

- Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt 316 triệu USD. Trong đó, giá trị hàng tạm nhập, tái xuất đạt 274,8 triệu USD; giá trị xuất, nhập khẩu đạt 41,25 triệu USD. Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 11,25 tỷ đồng (Trong đó, thuế xuất khẩu: 2,46 tỷ đồng; thuế nhập khẩu: 1,22 tỷ đồng; thuế VAT: 7,57 tỷ đồng).

-  Về hoạt động du lịch: Tiếp tục thực hiện quảng bá hình ảnh Hà Giang đến với khách du lịch trong và ngoài nước thông qua hoạt động tham gia các sự kiện, lễ hội, các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai tổ chức cuộc thi sáng tác logo và slogan du lịch Hà Giang với quy mô toàn quốc; hoạt động hợp tác phát triển du lịch với 08 tỉnh Tây Bắc; phát triển sản phẩm hàng hóa lưu niệm đặc trưng phục vụ du lịch. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác quản lý về du lịch trong dịp trước Tết Nguyên đán, đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch. Trong tháng, lượng khách du lịch đạt gần 81.800 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt hơn 59 tỷ đồng.

5. Về Tài chính, tín dụng

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 946,8 tỷ đồng (Trong đó, thu nội địa đạt 106,3 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 19,5 tỷ đồng). Chi ngân sách: 908,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 75 tỷ đồng (Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương chiếm 43,3%; vốn hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu chiếm 35,2%).

Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 18.543 tỷ đồng (Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt gần 9.680 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước). Tổng dư nợ ước đạt trên 17.500 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước, chủ yếu là các khoản vay thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (chiếm 51,9%), chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp (chiếm 14,6%). Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,81%/tổng dư nợ.

6. Về Khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường

- Chủ động trao đổi với bộ, ngành trung ương về hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào xây dựng các chuỗi giá trị, mô hình phát triển đối với các loại cây trồng, vật nuôi của tỉnh. Triển khai xây dựng danh sách đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể năm 2018 cho 08 sản phẩm đặc sản của tỉnh đồng thời tăng cường quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đã được giấy chứng nhận năm 2017.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, địa chất, khoáng sản và triển khai đánh giá công tác quản lý và thực trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020.

7. Về Thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế

- Tiếp tục rà soát, lập bản đồ khoanh định quỹ đất sạch tại các huyện phục vụ công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư. Thành lập Tổ giúp việc rà soát, hoàn thiện các dự án đã được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017. Thực hiện cấp mới Giấy nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 303,2 tỷ đồng thuộc lĩnh vực thủy điện và thương mại; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án lĩnh vực thương mại.

-  Phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018 với chủ đề "khởi nghiệp kiến tạo tương lai" thu hút hơn 400 người tham gia và khóa học Khởi nghiệp "Giá trị cuộc sống" cho hơn 90 học viên nhằm xây dựng năng lực, trang bị kỹ năng, kiến thức lãnh đạo, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp của tỉnh. Trong tháng, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 13 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 91,5 tỷ đồng.Thành lập mới 01 HTX.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved