Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang quý I năm 2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang quý I năm 2018
Ngày đăng: 30/03/2018, 04:12 pm
Lượt xem: 1007

Sản xuất Nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn.

* Về sản xuất nông lâm nghiệp

- Các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong các cây trồng vụ Đông; Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.710 ha, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Xuân 2018. Diện tích lúa ruộng đã cấy trên 9.000 ha, đạt 96% kế hoạch; một số huyện có điều kiện thâm canh và chủ động được nguồn nước như huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang đã cấy đạt 100% diện tích, cây lúa phát triển khá tốt. Diện tích ngô đã trồng trên 21.000 ha, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Diện tích đậu tương đã trồng trên 5.700 ha, lạc 5.800 ha. Nhìn chung tiến độ gieo trồng vụ Xuân năm nay tương đương so với cùng kỳ năm trước.

- Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, công tác tiêm phòng được chú trọng, đã cung ứng được trên 678 nghìn liều và triển khai tiêm phòng được 474,2 nghìn liều vắc xin các loại. Công tác lấy mẫu giám sát dịch cúm gia cầm ở các chợ và kiểm dịch vận chuyển được thực hiện chặt chẽ nhằm ngăn chặn phát sinh dịch bệnh lây lan qua biên giới; các địa phương chủ động phòng chống rét và dự trữ thức ăn cho đàn gia súc; tuy nhiên trong quý do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đã có 273 con bị chết trên địa bàn 07 huyện (Huyện Hoàng Su Phì 186 con; Huyện Yên Minh 37 con; huyện Xín Mần 23 con; huyện Mèo Vạc 16 con; huyện Bắc Quang 7 con; huyện Quản Bạ 03 con; huyện Đồng Văn 01 con). Nuôi trồng thủy sản được quan tâm, các cơ sở sản xuất giống tích cực chuẩn bị và cung cấp kịp thời lượng con giống để nhân dân chủ động bước vào vụ sản xuất mới trong năm.

- Để triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2018, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2018; trong quý đã trồng rừng được 341 ha, đạt 35,4% kế hoạch. Chỉ đạo và đồng hành cùng các địa phương thực hiện Tết trồng cây xuân Mậu Tuất gắn với bảo vệ và phát triển rừng, đã trồng được gần 472 nghìn cây. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp, cùng huyện Quang Bình phối hợp với Công ty TNHH Hào Hưng tổ chức Lễ trồng rừng sản xuất tại xã Tân Bắc và đã trồng được 1 ha, hiện đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng. Kết quả khai thác lâm sản trong quý I đạt 15,9 nghìn m3.

* Chương trình xây dựng nông thôn mới: UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/01/2018 về thực hiện chỉ tiêu nhóm tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 10/01/2018 về triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Bắc Quang. Các địa phương tổ chức 532 đợt ra quân xây dựng nông thôn mới với 34 nghìn người tham gia. Đặc biệt tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Yên Minh, Quang Bình đã tổ chức nhiều đợt ra quân làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung nhà nước và nhân dân cùng làm; đã mở mới, nâng cấp và làm mới 112 km đường giao thông nông thôn các loại, cải tạo và nâng cấp 26 phòng học, xây mới 8 nhà văn hóa thôn...; nhân dân hiến gần 32,3 nghìn m2 đất, đóng góp 48,4 nghìn ngày công lao động.

Sản xuất Công nghiệp, Xây dựng

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn quý I duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2015) ước đạt 566 tỷ đồng tăng 24,2% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 887,5 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ, đạt 17,7% kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ như: Quặng sắt và tinh quặng sắt tăng 7,6%; ván ép từ gỗ tăng 9,8%; sản phẩm in tăng 31,6%; lắp ráp ô tô tăng 53,9%; điện sản xuất tăng 12,1%...

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh ước đạt 797,3 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 1.103,9 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 1.384,3 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ; tập trung ở khu vực vốn ngoài nhà nước với 1.156,5 tỷ đồng, chiếm 83,5% tổng giá trị vốn thực hiện, tăng 2,4% so với cùng kỳ, do các doanh nghiệp tập trung thực hiện các dự án xây dựng thủy điện, mua sắm tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh và người dân xây dựng nhà ở ngay từ đầu năm. Tuy nhiên nguồn vốn nhà nước thực hiện đạt thấp và giảm so với cùng kỳ do một số dự án cấp huyện, xã làm chủ đầu tư vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, chưa triển khai.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Dự án cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên; Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bình Vàng hạng mục đường giao thông nội bộ tuyến D1A, D2; Hồ điều tiết thủy lợi và hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 03 xã Cán Tỷ, Đông Hà, Lùng Tám, huyện Quản Bạ; Nâng cấp đường km90 (đường Bắc Quang-Xín Mần đi cửa khẩu Xín Mần và mốc 198 Xín Mần); Cải tạo nâng cấp đường từ xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên đi xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì.... Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án đường ra biên giới từ xã Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (mốc 338 huyện Quản Bạ)... Đã phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khảo sát, xây dựng phương án đầu tư đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Tình hình phát triển DN, HTX và thu hút đầu tư

* Tình hình phát triển DN, HTX: Trong quý đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 42 doanh nghiệp, tương đương so với cùng kỳ nhưng quy mô doanh nghiệp tăng cao với số vốn đăng ký 321,6 tỷ đồng (tăng 76% so với cùng kỳ); tuy nhiên có 56 doanh nghiệp đăng ký tạm nghỉ kinh doanh, 36 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế và 2 doanh nghiệp giải thể.  Lũy kế toàn tỉnh hiện có 2.258 doanh nghiệp, trong đó có 1.178 doanh nghiệp đang hoạt động, 646 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, 285 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 149 doanh nghiệp giải thể.

Số HTX thành lập mới trong kỳ là 16 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 577 HTX, trong đó: có 284 HTX nông lâm ngư nghiệp, 76 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 68 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 88 HTX thương mại-dịch vụ, 41 HTX giao thông vận tải, 10 HTX loại hình khác. Số HTX giải thể là 199, số ngừng hoạt động là 65 HTX.

* Công tác thu hút đầu tư: Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn 321,6 tỷ đồng, trong đó: 01 dự án lĩnh vực thủy điện với số vốn 298,3 tỷ đồng; 02 dự án lĩnh vực khoáng sản 9,5 tỷ đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực thương mại 4,9 tỷ đồng.

Tổ chức Gặp mặt các doanh nghiệp cam kết đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư (sau hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017) để đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh. Phối hợp với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018; đã phối hợp với Tập đoàn Thiên Minh, Banyan Tree, Sun Group, Tonkin, Hoa Sao, Công ty Dược phẩm TW2...tiến hành khảo sát thực địa, thiết kế ý tưởng triển khai các dự án; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án trồng rừng của tập đoàn Hào Hưng, khu du lịch Oasis Mã Pì Lèng, công viên Vĩnh Hằng, khách sạn Dương Đạt Gia Lai.... Ban hành Kế hoạch Gặp mặt - đối thoại doanh nghiệp tỉnh năm 2018. Chỉ số PCI tỉnh năm 2017 đã có những bước tiến khả quan, tăng 3,76 điểm, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố; tuy nhiên vẫn nằm trong nhóm tương đối thấp.

* Về vận động và sử dụng các nguồn vốn ODA, NGO: Xây dựng kế hoạch thu hút, vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đến năm 2020. Hiện có 15 dự án ODA đang triển khai thực hiện trên địa bàn, đã thực hiện giải ngân được 61,9 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch. Thẩm định 06 dự án do Tổ chức LOAN Stiftung (CHLB Đức) tài trợ (nguồn vốn NGO).

Thương mại, du lịch

- Trong quý diễn ra Tết nguyên đán nên khối lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường tăng cao. Các ngành tăng cường làm tốt công tác quản lý, giám sát thị trường đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Giá cả một số mặt hàng có tăng nhưng với biên độ nhỏ, không ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và đời sống nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị trường ước đạt 2.330,5 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chung toàn tỉnh bình quân giảm 0,31% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng bình quân tăng 8,6% so với cùng kỳ. Giá một số mặt hàng nông sản tại địa phương khá ổn định, giá cam quả trên thị trường trong dịp Tết trung bình 12 đến 15 nghìn đồng/kg, tương đương so với năm 2016.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu đạt 64,9 triệu USD, giảm 85,4% so với cùng kỳ, đạt 8,7% so với kế hoạch, do từ đầu năm đến nay không phát sinh mặt hàng tạm nhập tái xuất, đồng thời một số mặt hàng xuất khẩu như quả tươi các loại, mặt hàng nhập khẩu như máy móc thiết bị, linh kiện ô tô giảm sâu. Trong đó: Xuất khẩu đạt 34 triệu USD, nhập khẩu đạt 12,2 triệu USD, các loại hình xuất nhập khẩu khác đạt 18,7 triệu USD. Số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 35,15 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Đã phối hợp với địa phương phía Trung Quốc tổ chức thành công lễ công bố cặp cửa khẩu quốc gia Xín Mần – Đô Long.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 270,4 nghìn lượt người, tăng 22% so với cùng kỳ (trong đó có gần 60 nghìn lượt khách quốc tế). Chỉ tính riêng dịp Tết nguyên đán đã có khoảng 6,2 nghìn lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 225,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổ chức thành công Hội nghị “Giới thiệu Hà Giang” với các đối tác nước ngoài tại Hà Nội, tham gia Hội chợ quảng bá du lịch tại châu Văn Sơn, Trung Quốc. Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành tại buổi họp báo giải marathon “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” tại Hà Nội.

- Trong kỳ hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách tăng cao. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 563,3 nghìn tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 23.260,2 nghìn tấn.km, tăng 14,6%. Vận chuyển hành khách ước 602,7 nghìn lượt người, tăng 12,1%; hành khách luân chuyển ước 87.706,3 nghìn lượt người.km, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 134,8 tỷ đồng tăng 15,2% so cùng kỳ.

Phát triển khoa học công nghệ

- Ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đột phá về ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất năm 2018; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 02/02/2018 về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh năm 2018. Đã tổ chức thành công Hội nghị hợp tác đa phương với các cơ quan nghiên cứu Trung ương tại Hà Nội. Thực hiện chạy thử nghiệm dây chuyền thiết bị công nghệ chiết xuất dược liệu tại khu nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao Quyết Tiến. Triển khai thực hiện và bàn giao cho các hộ dân 02 mô hình khoa học công nghệ tại huyện Đồng Văn và Vị Xuyên.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved