Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 24/07/2018, 10:57 am
Lượt xem: 355

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang 6 tháng đầu năm 2018

Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trong vụ Xuân ước đạt 114.334 ha, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2017 (bằng 837,2 ha). Tổng sản lượng lương thực vụ Xuân ước đạt 134.161,5 tấn, tăng 1,68%, bằng 2.217,2 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích chuyển đổi vụ Xuân là 424,3 ha; Đến nay đã có 8/11 huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình đầu tư có thu hồi được 95 mô hình, dự án/ 4.568 hộ vay, kinh phí trên 18 tỷ đồng, lũy kế đến nay đã cho vay 45,8 tỷ đồng/6.521 hộ nhân dân, thành viên HTX, THT số vốn đã thu hồi để luân chuyển trên 8,5 tỷ đồng, các huyện đang tiếp tục tiến hành thu hồi số đã đến hạn. Chương trình cánh đồng mẫu thực hiện tại 10 huyện, với tổng diện tích 1.877,4 ha/253; dồn điền đổi thửa được 303,96 ha.

- Về chăn nuôi: Tính đến ngày 01/4/2018, đàn trâu, bò có trên 283.000 con, tăng 2,64%, bằng 7.300 con so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn trên 537.600 con, tăng 1,11%, bằng 5.900 con; đàn gia cầm gần 4,3 triệu con. Sản lượng thịt hơi gia súc xuất chuồng tăng khá so với cùng kỳ, tăng 7,73%; đến nay đã phát triển được 371 gia trại, trang trại (345 gia trại; 26 trang trại). Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai kế hoạch thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu, bò để gia tăng tổng đàn, cải tạo chất lượng, tầm vóc đàn gia súc; đã thực hiện được trên 1.588 con gia súc (trâu 225, bò 1.363 con), thành công 1.077 con (tỷ lệ 67,82%).

- Về lâm nghiệp: 6 tháng đầu năm trồng rừng mới 778,8 ha, đạt 80,8% kế hoạch; trồng rừng sau khai thác 2.017,9 ha, dân tự trồng 1.902,1 ha, trồng rừng thay thế 5,2 ha, trồng rừng giống 25 ha...Công tác chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng đạt 100% kế hoạch. Các huyện, thành phố tổ chức ký cam kết về bảo vệ, phòng chống cháy rừng được gần 33.000 hộ gia đình và 443 tổ dân phố, thôn bản; trong kỳ chỉ xảy ra 02 vụ cháy trảng cỏ và cây bụi với diện tích 0,82 ha. Tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng còn khá phức tạp, đã phát hiện 157 vụ vi phạm (giảm 08 vụ so với cùng kỳ), đã xử lý 147 vụ, tịch thu 65 m3 gỗ và xử phạt hành chính 806,6 triệu đồng. Kết quả khai thác lâm sản trong kỳ đạt 1,3 triệu m3.

- Về triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm đã hướng dẫn 3 cơ sở xây dựng được 04 chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang. Tiếp tục triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn GAP trên 3.263,2 ha chè, VietGAP trên 760,4 ha cam; đến nay, toàn tỉnh có 2.776 ha cam được cấp chứng nhận VietGAP (chiếm 59% diện tích cam cho sản phẩm) và 7.153 ha chè được cấp chứng nhận GAP (chiếm 39,2% diện tích thu hoạch). Hiện đã có 04 sản phẩm của tỉnh được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lí gồm cam sành Hà Giang; mật ong bạc hà Mèo Vạc; hồng không hạt Quản Bạ; gạo già dui Xín Mần. Các sản phẩm cam sành, mật ong bạc hà đã có tem truy xuất nguồn gốc. Triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (OCOP).

- Chương trình xây dựng nông thôn mới: 6 tháng đầu năm đã thực hiện mở mới, nâng cấp được 96,7 km đường bê tông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 08 phòng học; xây mới 13 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến trên 24 nghìn m2 đất, đóng góp 22,6 nghìn ngày công lao động. Đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thông qua vận động quyên góp, ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Sản xuất Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,07% so với cùng kỳ (cao hơn mức tăng 15,91% của cùng kỳ 2017). Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh ước đạt 1.562,6 tỷ đồng tăng 26,05% so với cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 2.527,2 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, đạt 50,3% kế hoạch. Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ như: Quặng sắt và tinh quặng sắt tăng 25,2%; bột giấy tăng hơn năm lần; ván ép từ gỗ và các sản phẩm tương tự tăng 11,7%; sản phẩm in tăng 7,4%; bê tông tươi tăng 73,1%; lắp ráp ô tô tăng 93,1%; điện sản xuất tăng 18,2%...Toàn tỉnh hiện có 9 nhà máy chế biến nông lâm sản; 29 nhà máy thủy điện (tổng công suất 588,75 MW) đang hoạt động.

Đầu tư, Xây dựng

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án: Xây dựng khu xử lý rác thải hợp vệ sinh tỉnh Hà Giang, xây dựng cầu Phương Tiến (huyện Vị Xuyên), đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng (Đường tỉnh Ngọc Đường – Tùng Bá – Tráng Kìm)… Đã hoàn thiện hồ sơ để khởi công mới dự án Đường ra biên giới từ xã Thanh Vân đi Bát Đại Sơn (Mốc 338), huyện Quản Bạ. Triển khai đấu thầu các công trình thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học. Đã phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khảo sát, xây dựng phương án đầu tư đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 3.585,89 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ (tăng chủ yếu vốn tín dụng), vốn thực hiện khu vực ngoài nhà nước giảm do một số nhà máy thủy điện lớn đã hoàn thành từ cuối năm 2017, hiện nay có một số nhà máy thủy điện tiếp tục được đầu tư nhưng có trị giá vốn thấp. Tổng vốn đầu tư phát triển từ NSNN năm 2018 do địa phương quản lý (bao gồm cả nguồn vốn kéo dài) là 3.704 tỷ đồng; giải ngân 6 tháng đầu năm ước đạt 1.675 tỷ đồng (đạt 45% kế hoạch); một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp: Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đạt 30%; vốn chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp đạt 38%; vốn chương trình mục tiêu quốc phòng – an ninh trên địa bàn trọng điểm đạt 29%; vốn trái phiếu chính phủ quản lý công trình giao thông và kiên cố hóa trường lớp học chưa giải ngân do các chủ đầu tư triển khai thủ tục hồ sơ các dự án còn chậm.

Tài chính, tín dụng

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.181 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 168 tỷ đồng; NS địa phương hưởng 7.013 tỷ đồng).

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: tổng thu 829 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch năm (Thu nội địa 723 tỷ đồng, đạt 38,5% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ); có 02 huyện thu đảm bảo tiến độ là Yên Minh (62,6%) và Đồng Văn (53,4%); 04 huyện thu đạt khoảng 42-44% gồm Bắc Quang, Bắc Mê, Mèo Vạc, Xín Mần; 05 huyện, thành phố còn lại thu đạt thấp dưới 37%.

- Tổng chi ngân sách địa phương 5.539 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 1.675 tỷ đồng, chi thường xuyên 3.792 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 30/6/2018 đạt 19.473 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.450 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ, tương đương 1.788 tỷ đồng; riêng trong 6 tháng đầu năm huy động được 913 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 9,6% (kế hoạch cả năm tăng trưởng 13-15%). Tổng đầu tư vốn tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 18.889 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, tương đương tăng 2.651 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm tăng thêm 1.136 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 6,4%. Dư nợ của một số chương trình tín dụng ước đến 30/06/2018 như sau: Cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP dư nợ 6.013 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ; cho vay phát triển nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP dư nợ 8 tỷ đồng với 82 khách hàng; cho vay trồng rừng, phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP dư nợ 15 tỷ đồng với 333 khách hàng; chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp dư nợ 3.125 tỷ đồng, riêng 6 tháng tăng 658 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND dư nợ 504 tỷ đồng, riêng 6 tháng tăng 79 tỷ đồng; chương trình khởi nghiệp dư nợ 311 tỷ đồng, riêng 6 tháng tăng 19 tỷ đồng; cho vay 14 chương trình tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách dư nợ 2.559 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm tăng 128 tỷ đồng;…Vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay 527 tỷ đồng/ 15.350 đối tượng; tổng dư nợ của ngân hàng đạt 2.559,6 tỷ đồng.

- Nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn, ước đến hết tháng 6 nợ xấu chiếm 0,74%/tổng đầu tư tín dụng.

Thương mại, dịch vụ, du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thị trường xã hội ước đạt 4.530,4 tỷ đồng, tăng 13,4%; chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh 6 tháng bình quân tăng 1,97% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tháng 6 giảm 1,2% so với tháng trước, tăng 3,54% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 180 triệu USD, giảm 90% so với cùng kỳ, đạt 24% so với kế hoạch, trong đó: Xuất khẩu đạt 148 triệu USD, nhập khẩu đạt 32 triệu USD.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 600 nghìn lượt người, tăng 27,7% so với cùng kỳ (trong đó có trên 156 nghìn lượt khách quốc tế). Tổng thu từ khách du lịch đạt 509,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Chất lượng và số lượng phòng nghỉ của các cơ sở lưu trú ngày càng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; đến nay toàn tỉnh có 256 cơ sở lưu trú, công suất sử dụng phòng bình quân đạt 60-70%.

Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng Làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với nông thôn mới theo tuyên bố Panhou. Tiếp tục triển khai xây dựng 03 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn diễn ra sôi động, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Doanh thu vận tải trong kỳ ước đạt 271,9 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 1,1 triệu tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 48 triệu tấn.km, tăng 13,8%. Vận chuyển hành khách ước 1,2 triệu lượt người, tăng 11,3% so với cùng kỳ; hành khách luân chuyển ước 177,6 triệu lượt người.km, tăng 11%.

Phát triển khoa học công nghệ; Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thực hiện quản lý 34 đề tài, dự án khoa học, trong đó có 33 đề tài, dự án cấp tỉnh (24 đề tài, dự án chuyển tiếp; 9 đề tài, dự án mới) và 01 dự án cấp bộ. Đã tổ chức thẩm định 08 đề tài, dự án (đạt 88,8% kế hoạch); nghiệm thu 7 đề tài, dự án (đạt 70% kế hoạch). Thẩm định hồ sơ, cấp 07 giấy phép tiến hành công việc bức xạ và 07 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế. Triển khai Kế hoạch số 47/KH-UBND về xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc sản tỉnh năm 2018; đã hướng dẫn 04 đơn vị xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tập huấn về đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu cho 80 học viên, tổ chức hội nghị bàn về việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá Bỗng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ; đã triển khai thực hiện và bàn giao 02 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn và xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên.

- Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và được Chính phủ phê duyệt. Ban hành Kế hoạch xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường năm 2018 kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính tại 5 xã của huyện Mèo Vạc và 6 xã của huyện Hoàng Su Phì. Tổ chức hội thảo chuyên đề về quản lý, ngăn chặn việc lấn chiếm lòng sông, suối trên địa bàn thành phố Hà Giang; hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách đất đai với các doanh nghiệp, hợp tác xã khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hoàn thành lập bản đồ và kê khai, đăng ký để giao đất cho thuê đối với 3 công ty lâm nghiệp và công ty chè Hùng An. Triển khai xử lý và khắc phục hậu quả theo kết luận số 146/KL-TTCP ngày 26/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Triển khai rà soát tiềm năng rừng và đất rừng trên 25 nghìn ha; lập bản đồ thông báo địa điểm thu hồi đất cho các nhà đầu tư như: Công ty TNHH Hào Hưng, công ty cổ phần Bông Sen Vàng, công ty Y học Bản địa, tập đoàn TH True milk…

- Công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; đã đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản tại một số cơ sở; đã thu hồi trên 460 ha đất của 02 đơn vị và xử phạt vi phạm hành chính 243 triệu đồng đối với 04 đơn vị.

Tình hình phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và thu hút đầu tư

- 6 tháng đầu năm đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 65 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc, giảm 28,2% so với cùng kỳ; có 29 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 62, 05 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế toàn tỉnh hiện có 2.299 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc; có 80 doanh nghiệp và 76 đơn vị trực thuộc giải thể; có 268 doanh nghiệp và 22 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động.

- HTX thành lập mới 45, đến nay toàn tỉnh có 601 HTX, trong đó: có 310 HTX nông lâm ngư nghiệp, 64 HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, 69 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 88 HTX thương mại-dịch vụ, 49 HTX giao thông vận tải, 10 HTX loại hình khác. Số HTX giải thể là 208; Số ngừng hoạt động là 79 HTX.

- Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn 439,2 tỷ đồng, trong đó: 01 dự án lĩnh vực thủy điện với số vốn 298,3 tỷ đồng; 08 dự án lĩnh vực khoáng sản 34,5 tỷ đồng; 02 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ với số vốn 93,5 tỷ đồng; 03 dự án thuộc lĩnh vực khác với số vốn 12,9 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 dự án.

- Tập trung vận động, thu hút 07 chương trình, dự án nguồn vốn ODA, kết quả: Có 02 dự án đã được ký hiệp định; 01 dự án đã đàm phán và chuẩn bị kí hiệp định; 4 dự án đã xây dựng đề xuất. Quản lý và sử dụng có hiệu quả 21 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Kết quả giải ngân ước đến 30/6/2018 là 204,295 tỷ đồng, đạt 31,2% (trong đó, vốn ODA 167,315 tỷ đồng, đạt 30%; vốn đối ứng 36,98 tỷ đồng, đạt 38,2%).  Tổ chức tiếp nhận mới 06 dự án nguồn vốn NGO do Tổ chức LOAN Stiftung (CHLB Đức) tài trợ. Quản lý và tổ chức thực hiện tốt 17 chương trình, dự án nguồn vốn NGO.

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 08 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực. Trong đó có 05 dự án đang hoạt động; 02 dự án đã tạm dừng hoạt động, đang thực hiện các thủ tục thu hồi; 01 dự án đang chờ cấp gia hạn giấy phép.

Về phát triển vùng kinh tế động lực

Tiếp tục thực hiện phân cấp, ủy quyền 34 nội dung (Trong đó: Phân cấp 23 nội dung; Ủy quyền 11 nội dung). Đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng chè tập trung áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và phát triển vùng sản xuất cam thâm canh tại 03 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Hình thành vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GAP với mô hình nhà lưới tại các huyện/thành phố kết hợp liên kết đầu tư ứng dụng, liên kết tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch thông qua việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ rau. Xác định và tạo điều kiện cho xã trọng điểm chăn nuôi phát triển (Trong đó, xác định phát triển chăn nuôi trâu tại 35 xã; phát triển chăn nuôi bò tại 24 xã; phát triển chăn nuôi lợn tại 39 xã).

Về thực hiện một số cơ chế, chính sách theo Nghị quyết HĐND Tỉnh

- Về cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung số 86/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong 6 tháng đầu năm có 1.172 hộ đủ điều kiện vay vốn, đã giải ngân được 96,7 tỷ đồng cho 963 hộ. Lũy kế từ khi thực hiện chính sách đến nay có 6.598 hộ đủ điều kiện vay vốn, đã giải ngân được 518,4 tỷ đồng cho 5.996 hộ. Qua quá trình triển khai thực hiện, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung vào các lĩnh vực trồng và chế biến chè, dược liệu, trồng cam, chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê…, bước đầu phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Về thực hiện Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đã hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho một số đơn vị, dự án như nhà hàng Hạnh phúc (huyện Mèo Vạc); khách sạn Trường Anh (huyện Đồng Văn); nhà hàng Anh Tú (huyện Bắc Mê); Công ty Lương Xuân An (hang Tham Luồng, huyện Xị Xuyên); Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống OASIS Mã Pì Lèng …Trong 6 tháng đầu năm, có 69 tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách, tổng số tiền hỗ trợ là 4,22 tỷ đồng. Lũy kế đã có 99 hộ được hưởng với số tiền hỗ trợ là 6,05 tỷ đồng.

- Về Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thay thế Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đang tiến hành xây dựng Quy định chi tiết Nghị quyết. Tuy nhiên, cần thêm thời gian nghiên cứu, phân tích về điều kiện nguồn lực cũng như thực tiễn của địa phương.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved