Tình hình KT - XH tỉnh Hà Giang tháng 11/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT - XH tỉnh Hà Giang tháng 11/2018
Ngày đăng: 03/01/2019, 09:37 am
Lượt xem: 111

Tình hình KT-XH tỉnh Hà Giang tháng 11/2018

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, nông thôn

Trong tháng các địa phương cơ bản thu hoạch xong diện tích vụ Mùa, nhìn chung năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Mùa năm 2018 tăng so với cùng vụ năm trước. Đồng thời, các địa phương tích cực triển khai các cây trồng vụ Đông 2018-2019; đã trồng được 819 ha ngô, 203 ha khoai lang, 2.173 rau các loại, 870 ha đậu các loại.

Đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, toàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn. Đã triển khai tiêm phòng vắc xin cho trên 250,8 nghìn con gia súc. Thực hiện cấp phép kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cho tổng số 18 chuyến, số lượng 1.594 con lợn; xử lý 01 vụ vi phạm vận chuyển nhập lậu từ Trung Quốc vào địa bàn.

Trong tháng, đã trồng được 259,5 ha rừng, lũy kế từ đầu năm đến nay trồng mới 7.064,4 ha. Công tác phòng, chống cháy rừng được quan tâm, chú trọng; thực hiện trực 24/24 giờ, tổ chức tập huấn, thao diễn công tác phòng cháy chữa cháy rừng được 04 lớp cho hơn 200 học viên. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra liên ngành công tác bảo vệ rừng, đã phát hiện 22 vụ vi phạm. Các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý các vụ việc theo đúng quy định.

Chương trình MTQG  xây dựng Nông thôn mới: Tiếp tục chấm thẩm định tiêu chí nông thôn mới các xã thuộc huyện Quản Bạ, Bắc Mê, Bắc Quang, Xín Mần, Đồng Văn. Phối hợp với Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng Nông thôn mới TW tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Chương trình cho 18 tỉnh phía bắc tại TP Hà Giang và đi thực tế tại huyện Quản Bạ. Các địa phương đã sử dụng nguồn lực theo đề án 114, kết hợp với huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân để thực hiện các nội dung nhà nước và nhân dân cùng làm, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trong tháng ước 424,2 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ; theo giá thực tế ước đạt 706,4 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Các sản phẩm có sản lượng sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Quặng sắt và tinh quặng sắt đã nung kết, chè chế biến, ván ép, sản phẩm in, sản phẩm tết bện, điện sản xuất, nước máy....

Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 11/2018 ước 154,2 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước. Đến nay, đã triển khai thi công 79 công trình thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học; 75 công trình đã hoàn thành tổ chức đấu thầu.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 11/2018 ước đạt 909 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Tham gia Hội nghị kết nối cung cầu giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2018 tại thành phố Hà Nội. Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội chợ đặc sản vùng miền và triển lãm quốc gia thành tựu 10 năm thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại thành phố Hà Nội.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu trên địa bàn ước đạt 30,5 triệu USD, giảm 21,2% so với tháng trước, giảm 94,6% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo ước đạt 324,5 triệu USD, đạt 43,3% kế hoạch năm.

Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách diễn ra sôi động. Trong tháng đã vận chuyển hàng hóa được trên 162 nghìn tấn, luân chuyển trên 19 triệu tấn.km; vận chuyển hành khách được được trên 164 nghìn lượt người, luân chuyển trên 31 triệu lượt người.km. Tăng cường công tác kiểm ra, giám sát các hoạt động vận tải, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong dịp lễ hội.

Trong tháng đã tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ 4 khiến lượng khách du lịch đến với Hà Giang tăng cao, ước đạt 120 nghìn lượt người, trong đó khách quốc tế là 28,8 nghìn lượt khách. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 106 tỷ đồng. Thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú, ăn uống; đảm bảo ổn định giá cả và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch nhằm để lại ấn tượng tốt về du lịch Hà Giang trong lòng du khách.

4. Tài chính, tín dụng

Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11 ước đạt 194 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 163,5 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 19,7 tỷ đồng, thu các khoản thu tài trợ, viện trợ, huy động, đóng góp 10,8 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.487,1 tỷ đồng, đạt 78% dự toán tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11 ước đạt 1.338,6 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng ước đạt 10.158,3 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.603,6 tỷ đồng, chi thường xuyên 7.390,6 tỷ đồng.

Giải ngân tháng 11 ước đạt 297,6 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến hết tháng 11 ước đạt 2.603,6 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch. Trong đó: Nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững đạt 91%; nguồn vốn chương trình mục tiêu nông thôn mới đạt 80%; nguồn vốn trái phiếu chính phủ chưa giải ngân được...

Tổng nguồn vốn huy động tại địa phương của các tổ chức tín dụng ước đến 30/11/2018 đạt 10.343 tỷ đồng, riêng trong tháng 11 tăng 148 tỷ đồng. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế đến 30/11/2018 ước đạt 19.874 tỷ đồng; riêng trong tháng 11 tăng 53 tỷ đồng. Nợ xấu ước 143,7 tỷ đồng, chiếm 0,74%/tổng dư nợ. Trong tháng, ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay 15 chương trình tín dụng cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tổng dư nợ ước đạt 2.635 tỷ đồng, riêng trong tháng 11 tăng 10 tỷ đồng.

5. Phát triển doanh nghiệp, Hợp tác xã và thu hút đầu tư.

- Trong tháng, có 17 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 173,9 tỷ đồng, 01 doanh nghiệp hoạt động trở lại; tuy nhiên, có 04 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 02 doanh nghiệp giải thể. Tính từ đầu năm đến nay, có 132 doanh nghiệp và 65 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.321,1 tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 1.830 doanh nghiệp và 588 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập.

Trong tháng, có 19 HTX thành lập mới; lũy kế 11 tháng có 89 HTX thành lập mới; nâng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 621 HTX, trong đó: 329 HTX nông lâm ngư nghiệp, 62 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 92 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 74 HTX thương mại - Dịch vụ, 41 HTX giao thông vận tải, 13 HTX loại hình khác.

- Trong tháng đã thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 09 dự án, tổng vốn đầu tư 871,7 tỷ đồng, trong đó có 04 dự án thủy điện, 02 dự án khoáng sản, 03 dự án lĩnh vực khác; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án. Từ đầu năm đến nay đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án, tổng vốn 2.404,9 tỷ đồng; cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án. Tiếp tục hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

6. Khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường

Tổ chức nghiệm thu 05 đề tài; kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng 03 đề tài, dự án. Thực hiện cấp 01 giấy phép tiến hành công việc bức xạ; thẩm định công nghệ 04 dự án đầu tư. Phối hợp tổ chức Diễn đàn "Kết nối kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Giang năm 2018". Tăng cường kiểm tra nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn công bố, mã số mã vạch tại 09 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. Kiểm định 172 lượt phương tiện đo các loại, cấp giấy chứng nhận cho 164 lượt phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, đạt 95%.

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất 06 hồ sơ, dự án với diện tích 75.236,8 m2. Đôn đốc công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 trình HĐND tỉnh. Tiếp tục kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành của các xã đo đạc địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án tổng thể. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường, đã cấp giấy phép thăm dò mỏ cát, sỏi cho 01 đơn vị, cấp phép khai thác khoáng sản cho 02 đơn vị. Thẩm định hồ sơ phương án cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Sông Chảy 6; cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 02 đơn vị.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved