Tình hình KT – XH tỉnh Hà Giang tháng 10/2018

  • Bài viết
  • Tình hình KT – XH tỉnh Hà Giang tháng 10/2018
Ngày đăng: 06/11/2018, 02:32 pm
Lượt xem: 690

Tình hình KT – XH tỉnh Hà Giang tháng 10/2018

1. Sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn

a) Sản xuất nông lâm nghiệp

- Các địa phương tập trung thu hoạch các cây trồng vụ Mùa. Diện tích lúa đã thu hoạch được 16.525 ha, đạt 58% diện tích gieo cấy; ngô thu hoạch được 48.365 ha, đạt 89%; các cây trồng khác trong vụ thu hoạch được trên 40% diện tích gieo trồng. Đồng thời, đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị đất, giống, phân bón cho kế hoạch sản xuất vụ Đông 2018-2019. Đến nay đã tiến hành cày đổ ải được 1.225 ha, gieo trồng được 706 ha ngô, 55 ha khoai lang và 1.203 ha rau đậu các loại, tiến độ chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do thời tiết mưa nhiều.

- Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra; đã thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được 4.291 con gia súc, gia cầm các loại; xử lý 15 vụ vi phạm. Triển khai tiêm phòng cho gần 75 nghìn lượt gia súc, trên 3 nghìn lượt gia cầm. Tổ chức cấp phát 7 nghìn lít hóa chất cho các huyện triển khai công tác khử trùng.

- Trong tháng đã tổ chức trồng được 307,9 ha rừng. Lũy kế đến nay trồng được 6.805,4 ha, trong đó: Diện tích trồng theo kế hoạch tỉnh giao là 812,8 ha, đạt 84,4%; trồng rừng do người dân tự thực hiện là 2.779,4 ha; Công ty TNHH Hào Hưng liên kết với người dân trồng được 67,8 ha; trồng rừng sau khai thác 3.050,2 ha; trồng rừng mô hình 60 ha... Tăng cường phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng , các lực lượng chức năng đã phát hiện 21 vụ vi phạm, đã xử lý 27 vụ (trong tháng 17 vụ và 10 vụ từ tháng trước), xử lý vi phạm hành chính 25 vụ, khởi tố hình sự 02 vụ. Kết quả khai thác, tận thu, tận dụng gỗ, lâm sản ngoài gỗ trong tháng đạt 2.164,5 m3.

b) Chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác quy tụ dân cư

- Các huyện, thành phố tiếp tục triển khai công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Đã thực hiện mở mới 4,7 km đường đất đá; nâng cấp 57,6 km đường giao thông các loại; làm mới 35,8 km đường bê tông nông thôn các loại; cải tạo, nâng cấp 5 phòng học; xây mới 12 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến 18,9 nghìn m2 đất, đóng góp trên 17,1 nghìn ngày công lao động. Công nhận xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên các huyện chưa thật sự quan tâm đến chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của các xã theo kế hoạch được giao; công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều công trình đầu tư theo Quyết định 870/QĐ – UBND ngày 17/5/2017 chưa đảm bảo.

- Công tác quy tụ dân cư tiếp tục được thực hiện. Đến nay, có 07 huyện đã hoàn thành xong phương án được phê duyệt từ đầu năm 2018 các huyện còn lại tiếp tục triển khai thực hiện. Lũy kế đã di chuyển được 1.013 hộ, đạt 97,5% kế hoạch. Đối với 385 hộ được bổ sung theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 16/8/2018, trong tháng đã di chuyển được 24 hộ.

c) Về tình hình thiên tai: do ảnh hưởng của mưa lớn trong ngày 22/10/2018,  trên địa bàn huyện Quang Bình (đặc biệt tại xã Bản Rịa) đã gây thiệt hại đến  người, tài sản, hoa màu của nhân dân và các công trình công cộng; làm 02 người chết và mất tích, 02 người bị thương. Về nhà ở: 18 nhà bị thiệt hại. Về Nông nghiệp: Lúa mất trắng 77,53 ha; Lạc, ngô và hoa màu khác mất trắng 0,99 ha; Gia súc bị lũ cuốn trôi: 03 con trâu, 20 con lợn, 11 con dê, trên 450 con gia cầm. Về thủy lợi hỏng 8km kênh mương. Về giao thông ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 20.700m3. Thiệt hại khác ước tính trên 19 tỷ đồng. UBND Tỉnh đã chỉ đạo khắc phục kịp thời, đồng thời giao Sở Nông nghiệp, phối hợp với huyện Quang Bình rà soát, bổ sung 11 hộ tại xã Bản Rịa do thiên tai đã mất nhà cửa Bổ sung thêm 11 hộ tại xã Bản Rịa do thiên tai vào số hộ theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND Tỉnh và tập trung triển khai ngay trong năm 2018.

1.2. Sản xuất công nghiệp.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 ước tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 10 tháng tăng 13,86% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh ước đạt 405,5 tỷ đồng, tăng 1,25% so với tháng trước, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Theo giá thực tế ước đạt 680,7 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước, tăng 7,7% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng ước đạt 4.968 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch.

1.3. Tình hình phát triển DN, HTX và thu hút đầu tu

- Trong tháng đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 11 doanh nghiệp và 9 đơn vị trực thuộc với số vốn đăng ký 132,5 tỷ đồng; tuy nhiên có 17 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 04 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể. Lũy kế từ đầu năm đến nay có 115 doanh nghiệp và 55 đơn vị trực thuộc thành lập mới, 88 doanh nghiệp và 3 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 12 doanh nghiệp và 11 đơn vị trực thuộc giải thể. Toàn tỉnh hiện có 2.391 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (trong đó có 1.813 doanh nghiệp và 578 đơn vị trực thuộc). Triển kahi xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn đàn “Kết nối kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Giang năm 2018”.  Tổ chức thành công lễ ra mắt “Vườn ươm khởi nghiệp”.

- Số HTX thành lập mới trong tháng là 09 HTX, nâng số HTX toàn tỉnh lên 633 HTX, trong đó: có 308 HTX nông lâm ngư nghiệp, 79 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 89 HTX xây dựng, 10 HTX tín dụng, 53 HTX thương mại - dịch vụ, 89 HTX giao thông vận tải, 5 HTX loại hình khác. Trong 10 tháng đầu năm đã có 48 HTX giải thể.

- Thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án với tổng vốn 32,2 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm cấp mới 31 dự án, tổng vốn đầu tư 1.533,1 tỷ đồng. Thực hiện cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án, lũy kế từ đầu năm đến nay điều chỉnh cho 16 dự án.

- Tổ chức đón tiếp và hỗ trợ làm việc với các đoàn khảo sát của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đến làm việc tại các huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, thành phố Hà Giang. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

1.4. Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 10 ước đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng ước đạt 7.704,8 tỷ đồng, đạt 81,1% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng chung toàn tỉnh tháng 10 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 4,28% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,86% so với cùng kỳ. Chỉ số giá vàng tăng 0,21% so với tháng trước, giảm 3,92% so với cùng kỳ.

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá qua cửa khẩu ước đạt 38,7 triệu USD, tuy đã tăng so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ vẫn giảm sâu (66,4%). Trong đó: Xuất khẩu đạt 25,3 triệu USD, nhập khẩu đạt 13,4 triệu USD. Lũy kế 10 tháng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 293,7 triệu USD, đạt thấp so với kế hoạch (đạt 36,2%). Số thu ngân sách tháng 10 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 25,7 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 131,7 tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch.

- Hoạt động du lịch: Lượng khách du lịch đạt trên 118 nghìn lượt người, tăng 57,5% so với cùng kỳ (trong đó có 23 nghìn lượt khách quốc tế); lũy kế 10 tháng đầu năm thu hút 1,04 triệu lượt khách, đạt 94,8% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng đạt 105 tỷ đồng. Tiếp tục tham gia các chương trình, dự án quảng bá du lịch như: tham gia chương trình “S Việt Nam – Một Việt Nam kỳ diệu” của Đài truyền hình Việt Nam, chương trình “Gặp gỡ mùa thu” tại Hà Nội. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Phối hợp hoàn thiện và chuẩn bị lễ ra mắt công bố Cổng thông tin du lịch thông minh của tỉnh Hà Giang. Tổ chức chấm thi sáng tác biểu tượng và tiêu đề du lịch Hà Giang.

- Hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển của người dân. Hàng hoá vận chuyển ước đạt 198 nghìn tấn, tăng 18,5% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hoá luân chuyển ước 8,5 triệu tấn.km, tăng 25,7%. Vận chuyển hành khách ước 222 nghìn lượt người, tăng 18,3%; hành khách luân chuyển ước 32,5 triệu lượt người.km, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 48,8 tỷ đồng, tăng 17,5% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hành khách 17,1 tỷ đồng, doanh thu vận tải hàng hóa 30,9 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ bốc xếp 0,8 tỷ đồng.

5. Thu – chi ngân sách và hoạt động tín dụng

a) Thu – chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.062,1 tỷ đồng (điều tiết về NSTW 34,5 tỷ đồng, NSĐP hưởng 1.027,6 tỷ đồng); lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt 11.061,2 tỷ đồng. Trong đó, thu NSNN trên địa bàn tháng 10 ước đạt 205,4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 1.455 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch tỉnh giao.

- Chi NSĐP tháng 10 ước 993,7 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm chi NSĐP 8.827 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 2.306 tỷ đồng; chi thường xuyên 6.387 tỷ đồng...

- Thực hiện vốn đầu tư công: ước đạt 115,7 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước; tăng 52,8% so với cùng kỳ. Lũy kế giải ngân các nguồn vốn ước đạt 2.306 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch; trong đó, vốn trái phiếu chính phủ giải ngân chậm do thực hiện quy trình thủ tục lập hồ sơ các dự án khởi công mới theo Luật đầu tư công mất nhiều gian; vốn chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (gồm đề án 114) giải ngân đạt thấp do các huyện phân bổ kế hoạch vốn chậm.

b) Hoạt động tín dụng

- Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng ước đến 31/10/2018 đạt 20.531 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 10.453 tỷ đồng, riêng trong tháng huy động được 298 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng huy động được 916 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế ước đạt 19.693 tỷ đồng. Trong đó: Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 19.299 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 31/12/2017 tương đương 1.942 tỷ đồng; Tổng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp 394 tỷ đồng. Nợ xấu ước đến hết tháng 10 là 148,8 tỷ đồng, chiếm 0,77%/tổng dư nợ. Trong tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân được trên 30 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; tổng dư nợ của ngân hàng đến hết tháng 10 ước đạt 2.634,7 tỷ đồng, riêng trong tháng tăng 8 tỷ đồng, 10 tháng tăng 203,8 tỷ đồng; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,47% tổng dư nợ.

6. Phát triển khoa học công nghệ

Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài; ký kết hợp đồng thực hiện 01 đề tài; kiểm tra tiến độ, nghiệm thu khối lượng 07 đề tài, dự án. Thẩm định, cấp 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Thẩm định công nghệ cho 05 dự án đầu tư. Tổ chức 06 lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho đội ngũ cán bộ, công chức của 115 xã, thị trấn thuộc 06 huyện, thành phố; đến nay đã triển khai đến 195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Kiểm định 170 lượt phương tiện đo các loại, trong đó cấp giấy chứng nhận cho 158 lượt phương tiện đo đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường, đạt 93%.

7. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của 02 hồ sơ, dự án; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển đổi hình thức thuê đất 08 hồ sơ, dự án với diện tích 2.685,6 m2. Đôn đốc công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019. Đôn đốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành của các xã đo đạc địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án tổng thể trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, Huyện Đồng Văn và Thành phố Hà Giang. Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất – khoáng sản và điều tra, đánh giá thực trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện 05 dự án đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê, Vị Xuyên và Bắc Quang theo đúng tiến độ. Phối hợp với Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved