Thông điệp đầu tư

Ngày đăng: 21/06/2017, 02:18 pm
Lượt xem: 498

 

Hà Giang tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Hà Giang đã thực hiện nhiều hướng đi, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song kết quả đạt được còn nhiều hạn chế. Nhận thức rõ những tồn tại trong quá trình điều hành và thực thi các chính sách kinh tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, đã đề ra “2 đột phᔓ5 chương trình trọng tâm” phát triển trong giai đoạn 2015-2020. Những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới cùng việc xuất phát chậm hơn so với nhiều tỉnh bạn tạo thêm ý chí, quyết tâm vươn lên và Hà Giang đang nỗ lực hơn trong việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.


Đánh giá về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế tỉnh Hà Giang những năm qua.

Trong giai đoạn 2011-2015, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế nước nhà, tỉnh Hà Giang còn phải đối mặt với những vấn đề phát triển riêng. Đây là thời kỳ tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư, phần lớn nguồn vốn dành cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản từ trước. Hơn thế, những bất ổn chính trị trên thế giới và trong khu vực cũng tác động tiêu cực đến quá trình thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biên mậu,… Song với sự chủ động đổi mới tư duy, lề lối làm việc, Hà Giang đã từng bước mở rộng hợp tác đối ngoại gắn với hoạt động xúc tiến đầu tư và triển khai thành công nhiều chương trình, đề án cụ thể hóa "Bốn đổi mới", "Tám đột phá", "Mười lăm chương trình trọng tâm"; qua đó giành được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế.

Trước hết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua tuy chưa đạt mong muốn và còn cách xa mục tiêu đề ra (14,6%/năm) song cũng ở mức tương đối, 8,8%/năm. Với xuất phát điểm thấp, tốc độ trên là khá chậm và Hà Giang đang dần lùi xa hơn trong hành trình đi lên cùng cả nước. Song xác định tăng trưởng phải đi đôi với phát triển bền vững, tỉnh đã dồn phần lớn nguồn lực để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng trưởng vừa phải, cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch nhẹ: tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 37%  (giảm 2,43% so năm 2010); thương mại-dịch vụ 36,5% (giảm 0,23%); công nghiệp-xây dựng 26,5%  (tăng 3,66%). Các chỉ tiêu khác cũng đạt mức khá: Giá trị sản xuất công nghiệp trên 3.900 tỷ đồng; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 6.500 tỷ đồng, bình quân lương thực 488 kg/người/năm, thu ngân sách năm 2014 đạt 1.550 tỷ đồng,…

Sản xuất nông nghiệp đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu thông qua việc đẩy mạnh thâm canh, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung và có sự liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Cùng với duy trì chất lượng, sản lượng, các loại cây thế mạnh, Hà Giang còn đưa vào một số loại cây mới, trong đó nhất là một số loại cây thuốc đang phát triển tốt, mở ra hướng đi mới xây dựng Hà Giang trở thành vùng trọng điểm quốc gia về dược liệu. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh cũng đã trồng mới 31.057 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ đạt 56%. Đặc biệt, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thực hiện bài bản, sáng tạo, được Trung ương đánh giá cao: 4 năm qua đã huy động được 2.919 tỷ đồng (có 409 tỷ đồng từ doanh nghiệp và người dân), đã xây dựng 9/176 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 30 xã đạt trên 9 tiêu chí, 50 xã đạt trên 7 tiêu chí...

5 năm qua, ngành công nghiệp cũng ghi nhiều dấu ấn phát triển từ “chất” sang “lượng”. Công nghiệp khai khoáng chuyển mạnh sang chế biến sâu, đã xây dựng mới 10 nhà máy và có một số đi vào hoạt động. Toàn tỉnh đã đưa vào khai thác 13 nhà máy thủy điện với công suất 328,9MW (trong 46 dự án với công suất 774,8 MW), nâng tổng số lên 24 nhà máy đang hoạt động với công suất 407,7MW, sản lượng 1.410 triệu KWh/năm. Trên địa bàn đã có một số cơ sở chế biến nông-lâm sản, thực phẩm đầu tư dây chuyền, công nghệ hiện đại, sản phẩm được thị trường chấp nhận.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có khởi sắc; năm 2015 doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 2 lần so năm 2010. Hạ tầng hệ thống chợ, trung tâm thương mại được quan tâm đầu tư; hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh. Lĩnh vực du lịch cũng có bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, lượng du khách tăng trên 20%/năm, doanh thu tăng  25%/năm. Các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Hà Giang được đẩy mạnh. Việc Cao nguyên đá Đồng Văn được tái công nhận là thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu đã tạo tiền đề xây dựng Hà Giang từng bước trở thành một trong những trung tâm du lịch quốc gia.

Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2010-2015 đạt 25.120 tỷ đồng, gấp 2,7 lần giai đoạn 2006-2010, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 41,8%. Việc bố trí kế hoạch, phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm bảo công khai, đúng quy định, phù hợp quy hoạch và tập trung hơn cho các mục tiêu quan trọng, ưu tiên vốn thanh toán các công trình đã hoàn thành.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Hà Giang.

Cho đến nay, Hà Giang vẫn là một tỉnh đặc biệt khó khăn, trong khi đó, giai đoạn 2015-2020 có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt hiện nay là phải sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tiến tới có trình độ phát triển chung của khu vực.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra 25 chỉ tiêu phát triển đến năm 2020 gồm: Tăng trưởng kinh tế 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế hợp lý (thương mại-dịch vụ 39%, công nghiệp-xây dựng 28%, nông-lâm -thủy sản 33%); thu ngân sách trên 2.500 tỷ đồng; vốn đầu tư toàn xã hội trên 50 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp 8 nghìn tỷ đồng;… Từ tiềm năng, lợi thế  sẵn có và định hướng phát triển đã được Trung ương kết luận cho phép, Hà Giang sẽ triển khai nhiều chủ trương lớn như: Kết nối giao thông với đường cao tốc, quy hoạch trở thành trung tâm du lịch quốc gia, vùng trọng điểm về dược liệu, phát triển hạ tầng các cửa khẩu...

Trong các giải pháp nhằm thực hiện các hướng đi trên, Hà Giang sẽ tập trung tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, làm cơ sở để triển khai các đề án, dự án cũng như những bước đi, lộ trình thích hợp.

Phát triển nông nghiệp sẽ chú trọng triển khai hiệu quả đề án phát triển dược liệu gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời phát triển một số sản phẩm thế mạnh theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt), như: Chè, cam, cây dược liệu, trâu, bò, ong... có thương hiệu, có tính cạnh tranh cao.

Sản xuất công nghiệp tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, nhất là trong lĩnh vực thủy điện và chế biến khoáng sản nhằm tiết kiệm tài nguyên, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng mạnh vào xuất khẩu. Việc phát triển công nghiệp chế biến trên cơ sở sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu.

Song hành với đẩy mạnh đầu tư và có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư để nâng cấp và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại như: Chợ cửa khẩu, siêu thị, chợ bán buôn, chợ đầu mối, chợ vùng nông thôn... Hà Giang cũng tăng cường các hoạt động thương mại biên giới với Trung Quốc qua các cửa khẩu, lối mở, có cơ chế để thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Hà Giang sẽ ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng du lịch tại vùng cao nguyên đá, các huyện phía Tây và trung tâm thành phố Hà Giang, nhằm phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và di tích quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì..., đồng thời thực hiện các giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trở thành các sản phẩm du lịch gắn với các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng riêng có của Hà Giang.

Trong những năm tới, tỉnh tiếp tục kiến nghị đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông trọng điểm, như đường nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Quốc lộ 4C, 279 và các tuyến kết nối giao thông giữa Hà Giang với các tỉnh giáp ranh; tuyến đường kết nối với các cửa khẩu, lối mở; đường tỉnh. Hà Giang cũng ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các xã; tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước, giải quyết cơ bản nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao núi đá, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện nông thôn, ưu tiên đầu tư lưới điện cho các khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư mới để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống cho người dân.

2 đột phá và 5 chương chình trọng tâm phát triển của tỉnh Hà Giang đến năm 2020

2 đột phá gồm:

- Đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng công vụ.

- Đột phá về xây dựng cơ chế, chính sách, vận dụng và đưa chính sách vào cuộc sống.

5 chương trình trọng tâm gồm:

- Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Chương trình phát triển dược liệu.

- Chương trình phát triển du lịch.

- Chương trình phát triển kinh tế biên mậu.

- Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Những hướng đi và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Hà Giang.

Hà Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa khai thác làm bật dậy được một phần cũng do những hạn chế về “lợi thế động” về cơ chế, chính sách. Trong 4 năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Hà Giang luôn ở thứ hạng khá thấp (năm 2011 xếp thứ 41, 2012 thứ 55, 2013 thứ 48 năm 2014 xếp 60 trên tổng số 63 tỉnh).

Chính vì vậy, trong thời gian tới Hà Giang sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến quy hoạch chi tiết các ngành, địa bàn, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính, đồng thời ưu tiên nguồn vốn đầu tư ứng dụng CNTT cho công tác cải cách hành chính.

Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hà Giang đang và sẽ quan tâm hơn nữa, trên cơ sở đó triển khai các hoạt động nhằm nâng cao điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ yêu cầu cơ quan, ban ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, nắm rõ bản chất của việc nâng hạng chỉ số PCI, từ đó tự đề ra các nhiệm vụ, giải pháp của ngành, địa phương; tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp chính quyền sẽ tổ chức nhiều buổi đối thoại, tiếp xúc giữa chính quyền với doanh nghiệp, đặc biệt là các hội nghị đối thoại giữa ngành thuế và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc như miễn hoặc gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp,… Hà Giang cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Song song với nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, Hà Giang sẽ tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư; quan tâm công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp. Tỉnh Hà Giang mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác nhiều hơn từ các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh bạn và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính quyền các cấp tỉnh Hà Giang đang và sẽ nỗ lực hơn nữa vì một môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thông thoáng, thuận lợi hơn và vì hiệu quả của nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Tỉnh Hà Giang mong muốn rằng các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, kinh doanh phát đạt để Hà giang cùng phát triển trên mọi lĩnh vực.

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved