Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • Bài viết
  • Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày đăng: 22/06/2017, 09:30 am
Lượt xem: 367

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: qhphattrienthuongmai.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved