Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025

  • Bài viết
  • Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025
Ngày đăng: 22/06/2017, 09:34 am
Lượt xem: 658

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: quyetdinhpheduyetquyhoachduoclie.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved