Quyết định Về việc phê duyệt đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Phó Bảng (Việt Nam) - Đồng Cán (Trung Quốc), giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030.

  • Bài viết
  • Quyết định Về việc phê duyệt đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Phó Bảng (Việt Nam) - Đồng Cán (Trung Quốc), giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030.
Ngày đăng: 22/06/2017, 09:26 am
Lượt xem: 276

Quyết định Về việc phê duyệt đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Phó Bảng (Việt Nam) - Đồng Cán (Trung Quốc), giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: qhckphobang.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved