Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  • Bài viết
  • Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Ngày đăng: 22/06/2017, 09:36 am
Lượt xem: 471

Quyết định Về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: quyhoachchitietkhucongnghiepbinh.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved