Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030

  • Bài viết
  • Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030
Ngày đăng: 30/06/2017, 08:33 am
Lượt xem: 494

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030
Vui lòng xem chi tiết tại đây: qd438quyhoachxaydungcongviendiac.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved