Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  • Bài viết
  • Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày đăng: 22/06/2017, 09:38 am
Lượt xem: 854

Quyết định Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: 206qdttgpheduyetquyhoachktxhtinh.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved