Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) giai đoạn 2007-2025

  • Bài viết
  • Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) giai đoạn 2007-2025
Ngày đăng: 08/10/2018, 08:28 am
Lượt xem: 175

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Hà Giang (nay là thành phố Hà Giang) giai đoạn 2007-2025
Chi tiết vui lòng xem tại đây: qd2062ubndtinh2018.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved