QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 209/2015/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 86/2017/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved