Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang

  • Bài viết
  • Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Ngày đăng: 17/08/2017, 03:07 pm
Lượt xem: 500

Quyết định ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang
Chi tiết vui lòng xem tại đây: qd116vpubndtinh20170811075653780.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved