Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030

  • Bài viết
  • Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030
Ngày đăng: 17/08/2017, 02:48 pm
Lượt xem: 596

Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng năm 2030

Chi tiết vui lòng xem tại đây: qd1534ubnd20170815signed.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved