Danh mục tên TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Vùng động lực) tỉnh Hà Giang

  • Bài viết
  • Danh mục tên TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Vùng động lực) tỉnh Hà Giang
Ngày đăng: 17/08/2017, 03:00 pm
Lượt xem: 513

Phê duyệt danh mục tên TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Vùng động lực) tỉnh Hà Giang

Chi tiết vui lòng xem tại đây: qd1529ubnd20170810signed.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved