Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016

  • Bài viết
  • Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016
Ngày đăng: 15/09/2017, 03:10 pm
Lượt xem: 3509

Niêm giám Thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hà Giang xuất bản hàng năm, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016” bao gồm số liệu chính thức các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và số liệu sơ bộ năm 2016.

Chi tiết vui lòng xem tại đâyniengiamthongkenam2016.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved