Lĩnh vực đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn

  • Bài viết
  • Lĩnh vực đầu tư vào Nông nghiệp, Nông thôn
Ngày đăng: 31/07/2017, 03:26 pm
Lượt xem: 889

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN


1. Cấp quyết định hỗ trợ đầu tưu vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

a) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ).

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư, tiến độ thực hiện; nhu cầu sử dụng đất; sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

- Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từ khi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (đối với dự án đầu tư đã triển khai).

+ Số lượng hồ sơ: 08 bộ (trong đó có 01 bộ gốc)

b) Thời hạn giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, và thời gian giải quyết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan; Trường hợp phải xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 ngày làm việc.

c) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ).

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bình Thuận

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan tùy theo ngành nghề và quy mô dự án.

e) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013.

f) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP .

+ Quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP .

g) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

+ Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved