Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
Ngày đăng: 05/09/2017, 04:28 pm
Lượt xem: 2068

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
Chi tiết vui lòng xem tại đây: bc358ubndtinh2017082709492037237.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved