Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2018

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2018
Ngày đăng: 03/01/2018, 09:21 am
Lượt xem: 176

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2018

Chi tiết vui lòng xem tại đây: bcthang122017.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved