Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Ngày đăng: 03/01/2018, 09:24 am
Lượt xem: 4945

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 7,36% so với năm 2016 (vượt mục tiêu Nghị quyết 0,36%). Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,9%; Công nghiệp và xây dựng chiếm 22,5%; Thương mại - dịch vụ chiếm 46,7%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 22,4 triệu đồng (tăng 7,7% tương đương 1,6 triệu đồng). Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.950 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 7.600 tỷ đồng, tăng 17,2 % so với năm 2016.

1. Về Sản xuất nông lâm nghiệp

Ngành NN&PTNT đã phối hợp, hướng dẫn các huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:

- Về trồng trọt: Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng chọn lọc, thay thế giống cũ năng suất thấp sang sử dụng giống mới, năng suất và chất lượng cao; thâm canh gắn với cơ giới hóa, đầu tư có thu hồi, tổ chức lại sản xuất; dự báo và phòng chống kịp thời sâu, bệnh hại cây trồng...  Do đó, tổng sản lượng lương thực cả năm đã tăng so với năm 2016, ước đạt trên 39 vạn tấn, đạt 99,8% kế hoạch. Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân/ha đất trồng cây hàng năm ước đạt 43 triệu đồng/ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất bình quân đạt gần 34%. Bên cạnh đó, đã tập trung chỉ đạo phát triển cây cam, chè theo hướng VietGAP, GAP, phát triển rau hoa ứng dụng công nghệ cao. Cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 03 chuỗi sản phẩm tại 02 huyện Quản Bạ và Đồng Văn; dự kiến đến hết năm cấp thêm giấy xác nhận cho 05 chuỗi sản phẩm tại huyện Đồng Văn và Yên Minh.

- Về chăn nuôi: Thực hiện kế hoạch phát triển tổng thể gia trại chăn nuôi lợn và gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2020 và Đề án phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, toàn tỉnh đã có 836 gia trại; các ngành, các cấp đã chủ động tốt công tác phòng chống đói rét, phòng chống và xử lý dịch bệnh cho đàn gia súc nên số lượng gia súc chết do dịch bệnh, đói rét đã giảm so với năm 2016. Sản lượng thịt hơi gia súc xuất chuồng tăng khá so với năm 2016, tăng 4,51%. Đồng thời, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn giống ong nội tại 4 huyện vùng cao nguyên đá.

- Về lâm nghiệp: Đã trồng được trên 8.220 ha, đạt 99,2% kế hoạch; trồng cây phân tán trên 2.100 nghìn cây, đạt 137,9% kế hoạch; diện tích khoanh nuôi, bảo vệ rừng được đảm bảo; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 55,5%. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng khô hanh kéo dài đã xảy ra 14 vụ cháy rừng làm thiệt hại 67,8 ha rừng; tình trạng vi phạm lâm luật còn xảy ra (đã phát hiện 285 vụ, đã xử lý 271 vụ, tịch thu 118 m3 gỗ các loại; thu phạt 1,87 tỷ đồng).

- Về thiên tai: Công tác phòng chống thiên tai được chú trọng. Các ngành, các cấp đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; tổ chức rà soát, cảnh báo nguy cơ lũ ống, lũ quét và di dời các hộ dân ra khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn đầu năm, mùa mưa kéo dài và lượng mưa lớn kèm gió lốc gây ngập lụt, sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 300 tỷ đồng. Ngay sau khi các đợt thiên tai xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện chủ động sử dụng kinh phí dự phòng để khắc phục; đồng thời thống kê tình hình thiện hại để báo cáo Trung ương đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục.

2. Về Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực do một số điểm khai thác khoáng sản khôi phục sản xuất, các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định và có thêm một số nhà máy khánh thành và vận hành (dự kiến đến hết năm 2017 có thêm 05 nhà máy đi vào hoạt động, đưa tổng số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh lên 22 nhà máy). Một số sản phẩm đạt mức tăng khá so với cùng kỳ như: Quặng sắt và tinh quặng sắt hơn 564.900 tấn, tăng 36,3% so với năm 2016; quặng Antimon 730 tấn, tăng 1,1% so với năm 2016; gỗ xẻ các loại hơn 20.360 m3, tăng 2,79%; điện thương phẩm gần 400 triệu Kwh, tăng 23,9% so với năm 2016. Do đó, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước cả năm đạt hơn 4.760 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch, tăng 23% so với năm 2016. Công tác khuyến công được quan tâm, từ đầu năm đến nay đã thực hiện 19 đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ 2,3 tỷ đồng, chủ yếu hỗ trợ nhân dân ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, chế biến chè, gạch không nung, gỗ dăm, rượu, chế tác đồ lưu niệm.

3. Về Xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư

- Công tác quản lý về đầu tư xây dựng được đẩy mạnh, việc quản lý, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Năm 2017, đã bố trí hơn 483 tỷ đồng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục rà soát, cắt giảm quy mô, giãn hoãn tiến độ và dừng thi công (lần 2) với 19 dự án, vốn đầu tư giảm trên 1.970 tỷ đồng. Tổ chức khởi công xây dựng một số dự án trọng điểm của Tỉnh, như: dự án Cầu An Cư, dự án Bảo tàng không gian Văn hóa các dân tộc vùng Cao nguyên đá Đồng Văn; Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc tại tỉnh Hà Giang, Chương trình phát triển các đô thị loại II (đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang, Đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang; Dự án tu bổ, mở rộng, quy tập Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên; các công trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Lũng Cú - Đồng Văn và một số công trình thiết yếu khác.

- Công tác vận động và sử dụng vốn ODA, vốn phi chính phủ nước ngoài (NGO), vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được quan tâm chỉ đạo. Trong năm đã tiếp nhận 04 dự án, đàm phán 02 dự án, đề xuất vận động thêm 04 chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; tiếp nhận 03 dự án và 04 khoản viện trợ phi dự án thuộc nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài. Tiếp tục thực hiện tốt 22 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, 14 chương trình dự án và khoản viện trợ phi dự án sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tiến độ giải ngân đạt 72% kế hoạch (trong đó: vốn đối ứng đạt 59% kế hoạch).

- Các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp hoạt động trở lại và hiệu quả có xu hướng tăng so với các năm trước. Từ đầu năm đến nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 192 doanh nghiệp, tăng 46,3% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 1.185 tỷ đồng. Lũy kế số doanh nghiệp được thành lập là 2.120 doanh nghiệp. Tập trung triển khai rà soát, đánh giá hoạt động của các HTX, trong năm có thêm 109 HTX thành lập mới, lũy kế số HTX được thành lập là 753 HTX. Trong đó, số HTX đang hoạt động là 641 HTX; số giải thể là 126 HTX; số ngừng hoạt động là 112 HTX.

- Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo; các ngành, các cấp đã phối hợp với các đơn vị tư vấn như Công ty Mckinsey, trường Đại học Fulbright Việt Nam định hướng các lĩnh vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Một số nhà đầu tư lớn đang được tập trung triển khai nghiên cứu và xây dựng dự án đầu tư vào lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu, chè; chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa; chế biến gỗ; phát triển du lịch, thương mại, như: Tập đoàn TH True milk, Tập đoàn Hào Hưng, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Bayan tree, Tập đoàn Thiên Minh, Công ty Y học Bản địa, Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng, Công ty Miền đất Việt, Công ty Cổ phần Chiêu Lầu Thi. Chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh năm 2017 và trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng mức vốn đầu tư đăng ký 8.416 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 2.920 lao động; cùng các nhà đầu tư ký biên bản ghi nhớ 17 dự án, với tổng số vốn dự kiến là 7.667 tỷ đồng.

4. Về Thương mại, dịch vụ và du lịch

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt gần 8.400 tỷ đồng, đạt 103,6% kế hoạch và tăng 13,9% so với năm 2016. Triển khai xây dựng mô hình thí điểm Điểm bán hàng Việt "Tự hào hàng Việt Nam". Tham gia hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Hưng Yên và tổ chức các gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh tham gia các hội trợ, triển lãm. Tổ chức hội nghị bàn giải pháp tiêu thụ sản phẩm cam sành, mật ong Bạc Hà. Công tác quản lý thị trường được tăng cường; kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn thực phẩm; trong năm đã phát hiện và xử lý 774 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 2,26 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy trên 570 triệu đồng.

- Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng cao, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu ước cả năm đạt 550 triệu USD, đạt 110% so với kế hoạch (không bao gồm hàng tạm nhập-tái xuất). Các đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đi lại của nhân dân. Doanh thu vận tải và hành khách ước đạt 484,1 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016. Các dịch vụ bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, tổng số thuê bao điện thoại (cố định và di động) ước đạt trên 550 nghìn thuê bao, mật độ đạt 72,3 thuê bao/100 dân; mật độ internet đạt 9,6 thuê bao/100 dân; phát triển 1.514 trạm phủ sóng thông tin di động, tăng 374 trạm so với năm 2016. Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông năm 2017 ước đạt 635 tỷ đồng.

- Công tác xúc tiến quảng bá du lịch được tăng cường, đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề "Hùng vĩ Hà Giang" tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Phối hợp với công ty TNHH Mckinsey & Company Việt Nam hoàn thiện Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tổ chức gặp mặt với các doanh nghiệp lữ hành khảo sát các tour, tuyến du lịch tại huyện Mèo Vạc. Các hoạt động lễ hội diễn ra sôi nổi, đồng thời các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ; ước đến hết năm 2017 thu hút 950 nghìn lượt khách du lịch, đạt 100% kế hoạch. Doanh thu du lịch, du lịch đạt hơn 760 tỷ đồng.

5. Về Tài chính, tín dụng và vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước

- Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 12.249 tỷ đồng, trong đó: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 1.950 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 5,1% so với năm 2016. Tổng chi ngân sách địa phương 11.872 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giao năm 2017 là 2.427,5  tỷ đồng, vốn giải ngân (bao gồm các nguồn vốn năm 2016 kéo dài) ước đến hết năm 2017 đạt 94% kế hoạch, trong đó: Vốn ngân sách trung ương đạt 100% kế hoạch; vốn Trái phiếu chính phủ đạt 77% kế hoạch, vốn địa phương quản lý đạt 97% kế hoạch.

- Hoạt động các tổ chức tín dụng tăng trưởng khá, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân vay vốn. Các tổ chức tín dụng đã tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ chương trình khởi nghiệp. Ước thực hiện năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của cả hệ thống tín dụng đạt 17.625 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 17.176 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2016. Nợ xấu chiếm 0,79%/tổng dư nợ. Trong đó, vai trò của ngân hàng Chính sách xã hội được phát huy, đã cho vay 734,7 tỷ đồng cho hơn 23.800 lượt khách hàng vay vốn; tổng dư nợ của ngân hàng CSXH đạt 2.417 tỷ đồng, nợ xấu chiếm 0,29% tổng dư nợ.

6. Về thực hiện các cơ chế, chính sách của Tỉnh

- Đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành đánh giá về tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách, trên cơ sở đó đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế. Kết quả thực hiện như sau: (1) Về chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung số 86/2017/NQ-HĐND: Đã giải ngân được trên 370,4 tỷ đồng cho gần 4.350 hộ đủ điều kiện vay vốn. (2) Về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu theo Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND: Đã chỉ đạo xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chợ giai đoạn 2016 - 2020; Đề án phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh đến giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2025; Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2015 – 2020; làm việc với Cục Thương vụ Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khảo sát các cửa khẩu phụ, lối mở tiếp giáp giữa tỉnh Hà Giang và Vân Nam, Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng người dân và doanh nghiệp tiếp cận với chính sách còn rất hạn chế, hiện có 35 doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất với số tiền 2,54 tỷ đồng. (3) Về chính sách khuyến khích phát triển du lịch theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND: Đã có 18 hồ sơ đề nghị thẩm định đề xuất hỗ trợ với tổng vốn 1,38 tỷ đồng; đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 14 dự án và giải ngân được 860 triệu đồng.

- Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và Chương trình số 195/CTr-UBND của UBND tỉnh về phát triển vùng kinh tế động lực giai đoạn 2016 – 2020: Các sở, ngành và UBND 5 huyện và thành phố triển khai thực hiện khá tốt, bước đầu đã tạo sự đổi mới tích cực, xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, như: Mô hình sản xuất rau nhà lưới, chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn tại huyện Vị Xuyên; mở rộng diện tích và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật VietGAP vào trồng cam tại huyện Bắc Quang; sản xuất giống lúa chất lượng cao tại huyện Quang Bình; nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu (cây hồi, cây nghệ) tại huyện Bắc Mê; phát triển đô thị, du lịch tại thành phố Hà Giang. Các nội dung thí điểm phân cấp, ủy quyền được triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, rút ngắn thời gian giao dịch cho người dân, doanh nghiệp; đã phân cấp, ủy quyền 34 nội dung (Trong đó: Phân cấp 15 nội dung; ủy quyền 19 nội dung).

7. Vê Khoa học công nghệ và tài nguyên môi trường

- Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học và công nghệ, hội thảo Khoa học về kinh tế biên mậu thuộc Chương trình Tây Bắc, hội nghị Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm hồng không hạt huyện Quản Bạ. Khảo sát, xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên và Đồng Văn. Thực hiện nghiệm thu cấp tỉnh 05 đề tài; kiểm tra tiến độ và nghiệm thu khối lượng công việc 22 đề tài, dự án. Triển khai thực hiện dự án xây dựng 02 nhãn hiệu chứng nhận. Hướng dẫn 02 đơn vị quản lý và phát triển 02 chỉ dẫn địa lý; 06 đơn vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể; 01 đơn vị xây dựng thuyết minh dự án"Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Thảo quả Hoàng Su Phì". Thẩm định và cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Mèo Vạc cho 03 đơn vị sản xuất và kinh doanh mật ong. Đã phối hợp với trường Đại học Fulbright mở lớp đào tạo ngắn hạn cho gần 60 cán bộ các sở, ngành để triển khai 05 chuyên đề nghiên cứu thực hiện Đề án Tái cơ cấu kinh tế của Tỉnh.

- Lĩnh vực quản lý đất đai được tăng cường, đã hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 11 huyện, thành phố. Tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017 với tổng số 48 công trình, dự án, diện tích thu hồi 250,48 ha. Hoàn thiện phương án giá đất cụ thể cho 42 dự án; thông báo địa điểm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất cho 37 dự án, với tổng diện tích 870,6 ha. Thành lập các tổ công tác thực hiện rà soát quỹ đất để giao cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án trọng điểm. Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường; đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các dự án tại cụm công nghiệp Nam Quang, các cơ sở hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước được quan tâm thực hiện, đảm bảo khai thác và sử dụng các tài nguyên hiệu quả, bền vững. Công tác hậu kiểm tra các dự án đầu tư được tăng cường, trong đó đã ra quyết định xử lý vi phạm về việc chấp hành pháp luật về môi trường 03 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

8. Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng nguồn vốn thực hiện trong năm 2017 là gần 500 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 81% kế hoạch. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh được trên 47 nghìn tấn. Đến nay, đã tổ chức công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 03 xã, dự kiến đến hết năm 2017 có thêm 04 xã được công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 23 xã.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng vốn kế hoạch giao năm 2017 là 420,9 tỷ đồng, ước giải ngân đạt 100% kế hoạch. Các chính sách và dự án giảm nghèo được bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện đồng bộ, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Ước thực hiện năm 2017 toàn tỉnh giảm được 4,43%  hộ nghèo (từ 38,75% xuống còn 34,32%), trong đó các huyện nghèo giảm bình quân 6,9%.Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved