Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Ngày đăng: 03/01/2018, 09:24 am
Lượt xem: 4094

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Chi tiết vui lòng xem tại đây: bcktxhnam2017.doc

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved