Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Ngày đăng: 10/07/2017, 04:19 pm
Lượt xem: 277

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017


Chi tiết vui lòng xem tại đây: bc271ubndtinh6thangdaunam2017.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved