Kế hoạch tháo gỡ, giải quyết thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh

Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved