Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng

  • Bài viết
  • Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng
Ngày đăng: 17/08/2017, 10:39 am
Lượt xem: 378

Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng

Ngày 15.8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và ba loại rừng. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang, Sở Nông nghiệp - PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm là chủ đầu tư tham mưu triển khai thực hiện. Chi cục đã ký hợp đồng lập Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư phát triển Nông lâm nghiệp Việt Nam và tiến hành họp thẩm định lần 1 nội dung Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện rà soát, quy hoạch. Ngày 27.6.2017, Chi cục Kiểm lâm tiến hành thẩm định lần 2 nội dung Đề cương, nhiệm vụ dự toán kinh phí rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang và tham mưu Sở Nông nghiệp - PTNT trình Hội đồng thẩm định các Quy hoạch liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 của tỉnh đề nghị thẩm định. Ngày 24.7, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản tham gia ý kiến thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự toán rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp, 3 loại rừng tỉnh. Hiện nay, các ngành đang thẩm định đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh sự quan trọng của việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng lần này sẽ góp phần giúp tỉnh có những số liệu cụ thể để phục vụ kế hoạch thu hút đầu tư trong thời gian tới. Quá trình triển khai thực hiện, mặc dù Sở Nông nghiệp - PTNT đã có nhiều cố gắng, nhưng đến thời điểm này tiến độ còn chậm, dự báo sẽ không đạt tiến độ đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Sở Nông nghiệp - PTNT nghiêm túc đánh giá lại sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp - PTNT gắn với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh; tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện theo quy định và hoàn thành trình phiên họp UBND tỉnh tháng 11.2017; cùng với đơn vị chuyên môn dự kiến diện tích và các địa điểm đất có thể chuyển đổi thành những diện tích liền khu, liền khoảnh từ 500 ha trở lên để báo cáo tỉnh; yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành báo cáo kết quả thẩm định và Sở Tài chính hoàn thành tham mưu kinh phí trong tháng 8.2017.

Nguồn: baohagiang.vn

 

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved