Giới thiệu Quy hoạch đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

  • Bài viết
  • Giới thiệu Quy hoạch đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày đăng: 28/06/2017, 04:19 pm
Lượt xem: 521

Quy hoạch đầu tư phát triển Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.


Chi tiết vui lòng xem tại đây: gioithieuquyhoachdulichvungcnddo.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved