Danh sách các dự án nhận cấp giấy chứng nhận đầu tư tính đến tháng 8 năm 2017

  • Bài viết
  • Danh sách các dự án nhận cấp giấy chứng nhận đầu tư tính đến tháng 8 năm 2017
Ngày đăng: 30/08/2017, 03:14 pm
Lượt xem: 2022

Danh sách các dự án nhận cấp giấy chứng nhận đầu tư

Chi tiết xem tại đây: danhsachcacduannhancapgcndkdt.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved