Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  • Bài viết
  • Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ngày đăng: 26/10/2018, 02:47 pm
Lượt xem: 125

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GiangChi tiết vui lòng xem tại đây: qd2071ubndtinh2018.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved