Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình

  • Bài viết
  • Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình
Ngày đăng: 20/06/2017, 02:47 pm
Lượt xem: 925

Cụm Công nghiệp Tân Bắc huyện Quang Bình được UBND tỉnh Hà Giang thành lập theo quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 08/10/2015; cụm có quy mô nhỏ, nhưng là cụm công nghiệp đa ngành, đa nghề; chủ yếu là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí; chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; công nghiệp phụ trợ và một số ngành công nghiệp nhẹ khác có thế mạnh của huyện Quang Bình.

Dịa điểm : thôn Nậm Sú, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Quy mô diện tích : 50ha

Ngành nghề thu hút vào cụm công nghiệp : Sản xuất vật liệu xây dưng ; gia công cơ khí ; chế biến, lâm sản, thực phẩm ; công nghiệp phụ trợ.

Tổ chức hoạt động : Cụm công nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved