Chuyển nhượng nhãn hiệu

Ngày đăng: 27/11/2018, 03:56 pm
Lượt xem: 31495


Câu hỏi của bạn Hoàng Ngọc Trâm:
Hợp tác xã của bạn đang sở hiệu nhãn hiệu Chè Shan tuyết cổ thụ Phong Vân Trà. Để thu hút vốn mở rộng đầu tư  bạn Hoàng Ngọc Trâm mong muốn thành lập công ty CP  những vẫn giữ lại nhẫn hiệu trà thuộc quyền sở hữu trí của Hợp tác. Vậy làm thế nào để sau khi thành lập công ty CP nhãn hiệu Trà thuộc về công ty CP mới thành lập ?

Trả lời: 

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu,

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:
(Chuyển quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) 

Đối tượng:
Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng

Hồ sơ cần thiết:
- Giấy ủy quyền (gửi lại khi nhận được yêu cầu).
- Tờ khai (Theo hướng dẫn)

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu.
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu:
3-4 tháng

Lưu ý:
Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved