Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
Ngày đăng: 10/08/2017, 08:28 am
Lượt xem: 281

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
Chi tiết vui lòng xem tại đây: bc327ubndtinh2017080802141345645.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved