Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017

  • Bài viết
  • Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017
Ngày đăng: 28/06/2017, 10:34 am
Lượt xem: 152

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5,  phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: bckinhtexahoithang5.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved