Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.

  • Bài viết
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
Ngày đăng: 26/06/2017, 10:33 am
Lượt xem: 303

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
Chi tiết vui lòng xem tại đây: baocaoktxhthang4nam2017.pdf

Bài viết khác
Copyright 2012 xuctiendautuhagiang.gov.vn. All Rights Reserved